Đảng 2 bên dự định xử lý "luật sông ngòi" để ngăn chặn thiệt hại do mưa lũ

27/07/2023 11:03Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Ảnh; Phóng viên Lee Byeong Hwa

Quốc hội đã mở cuộc họp cuối Quốc Hội lâm thời vào chiều 27 này, dự định sẽ xử lý đề án sửa đổi luật sông ngòi để ngăn chặn và phục hồi thiệt hại do mưa lũ.

Đề án sửa đổi luật sông ngòi là đề án mà Quốc gia sẽ hỗ trợ tài chính những con sông có quy mô lớn và quan trọng trong các con sông ở địa phương, để ngăn chặn nguy hiểm tràn bờ và tối thiểu hóa thiệt hại lũ lụt do việc tràn bờ gây ra.


Đảng 2 bên dự định sẽ tiến hành thông qua dự án sửa đổi ở cuộc họp toàn thể của Uỷ ban Tư pháp Pháp luật được mở vào sáng ngày này và trình bày ngay tại phiên họp toàn thể vào chiều 27.


Ngoài luật sông ngòi, dự án sửa đổi "luật đối sách phòng chống lụt bão lưu vực sông ngòi thành phố" được thông qua bởi Uỷ ban Lao động Môi trường dự định sẽ chuyển sang Quốc hội lâm thời tiếp theo. Uỷ ban Tư pháp Pháp luật có kế hoạch sẽ thẩm định thêm luật ban hành này.


Uỷ ban Tư pháp Pháp luật cũng có kế hoạch tái tranh luật lại đề án sửa luật tuyển cử công chức với nội dung tăng quyền tự do thể hiện tính chính trị và nới lỏng sự hạn chế vận động tranh cử vào ngày này. Theo đề án sửa đổi, những cử tri bình thường có thể sử dụng các đạo cụ như băng rôn, băng đô vai để vận động tranh cử. Hơn nữa, đề án cũng có các nội dung như rút ngắn thời gian cấm treo các băng rôn thành "120 ngày trước ngày tuyển cử".


Điều khoản chứa tiêu chuẩn nới lỏng mức độ họp bàn trong thời gian tuyển cử cũng được hoãn lại. Vì lo sợ rằng sự tự quyết của Uỷ ban quản lý bầu cử Trung ương có thể áp dụng quá mức. Đề án sửa đổi này được chuẩn bị để Tòa án Hiến pháp đưa ra quyết định sự bất hợp pháp của hiến pháp hoặc tính vi hiến của một số điều khoản, và xóa bỏ tính vi hiến. Thời hạn đề án sửa đổi đến ngày 31 sắp tới.


Chun Hyun Bin