Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol giảm chỉ sau 4 tuần

21/08/2023 13:22Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: Văn phòng Tổng thống

Vào ngày 21, kết quả điều tra dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol điều hành chính quyền tăng, đã dừng lại chỉ sau 4 tuần.

Theo khảo sát đối với 2016 đối tượng nam nữ trên 18 tuổi trên toàn quốc trong 4 vào ngày 14, và từ ngày 16~!8 theo ủy thác Media Tribune, Realmeter đã thống kê được kết quả đánh giá tích cực về Tổng thống Yoon giảm 2,7%p, so với tuần trước xuống còn 35.6%.


Lần khảo sát này không phải ánh kết quả Cuộc Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức ở Mỹ vào ngày 18 vừa qua.


Trong lần khảo sát tuần thứ 5 của tháng 6, đánh giá tích cực đối với sự điều hành chính quyền của Tổng thống Yoon ghi ở mức 42.0%. Sau đó ngày càng giảm dần, và đến tuần thứ 4 của tháng 7 lại tăng, và tăng trong 3 tuần liên tiếp. Tuy nhiên, trong lần khảo sát này, tỷ lệ ủng hộ giảm chỉ sau 4 tuần kể từ lần khảo sát trước đó.


Đánh giá tiêu cực tăng 2.2%p so với lần khảo sát trước, đạt 61,2%. Đánh giá tiêu cực đạt trên 60% là lần đánh giá sau 14 tuần kể từ lần khảo sát tuần thứ 2 vào tháng 5 (60.8%).


Realmeter đã phân tích rằng, việc giảm tỷ lệ ủng hộ là do ảnh hưởng của cơn bão Hướng đạo sinh Thế giới.


Xét theo từng khu vực, ngoại trừ Busan.Ulsan.Gyeongnam tăng 3.7%, thì ở các khu vực như Gwangju.Jeonla(4.4%↓), Seoul (3.7%↓), Daegu.Gyeongbuk(3.4%↓), Daejeon.Sejong.Chungcheong(3.3%↓), Incheon.Gyeonggi(3.2↓) tỷ lệ ủng hộ đều giảm.


Xét theo độ tuổi, trên độ tuổi 70 có sự giảm tỷ lệ ủng hộ đáng kể nhất với 7.7%↓, tiếp đó độ tuổi 50 (4.1%↓), độ tuổi 60 (3.9%↓), độ tuổi 40(3.5%↓). Ngược lại, độ tuổi 30 (1.9%↑), độ tuổi 20 (1.4%↑) lại có tỷ lệ ủng hộ tăng.


Sai số biểu mẫu của cuộc khảo sát dư luận lần này là ±2.2%p trong 95% khoảng tin cậy. Khảo sát được tiến hành theo cách thức trực tiếp (3%), vô tuyến (97%), tỷ lệ trả lời chiếm 2.9%.


Có thể tham khảo nội dung chi tiết ở trang Web Uỷ ban Thẩm định Điều tra Tuyển cử Trung ương.


Hong Son Mi