DL E&C cùng với các đối tác vừa và nhỏ ký hiệp ước tự do giải quyết lưỡng cực hóa

22/09/2023 10:59Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/DL E&C

DL E&C thông báo vào ngày 22 rằng, đã cùng với các đối tác vừa và nhỏ của Uỷ ban Tăng trưởng chung ký "Hiệp ước tự do giải quyết lưỡng cực hóa".

Hiệp ước tự do giải quyết sự phân cực hóa là hiệp ước để các doanh nghiệp lớn lựa chọn mô hình hợp tác cộng tác cùng tồn tại, phù hợp với đặc điểm của ngành và quy mô doanh nghiệp, đồng thời giải quyết vấn đề phân cực giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Theo thỏa thuận lần này, DL E&C đã quyết định áp dụng mô hình hợp tác cùng tồn tại, phù hợp với đặc điểm của ngành xây dựng, và vận hành chương trình cùng tồn tại hỗ trợ 114,5 tỷ won cho các đối tác vừa và nhỏ trong 3 năm tới.


DL E&C đã đầu tư 100 tỷ won vào "Chương tình hỗ trợ tài chính ổn đinh kinh doanh" để quản lý ổn định các công ty đối tác vừa và nhỏ. Công ty cũng dự định tạo ra một quỹ tăng trưởng chung để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp, đồng thời giúp đảm bảo thanh toán vốn của các công ty đối tác bằng các khoản vay không lãi suất.


DL E&C hỗ trợ 13 tỷ won cho "Chương trình hỗ trợ tăng trưởng đồng hành" để phát triển công nghệ chung, xây dựng môi trường kinh doanh bền vững, đào tạo nhân viên, đào tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao năng suất. Ngoài ra công ty cũng dự định sẽ cung cấp quỹ tuyển dụng để tạo việc làm và khích lệ các đối tác, dựa theo kết quả đánh giá hoạt động quản lý an toàn của các đối tác vừa và nhỏ.


Trưởng phòng Bộ phận Mua hàng nước người Ahn Ji-hoon của DL E&C cho biết:"  Chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào việc giải quyết sự phân cực giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nỗ lực để tất cả đều có lợi".


Jung Ah-reum