Hàng triệu số chứng minh được thu thập trong suốt 6 năm qua khi nộp tiền ở ATM

16/10/2023 16:54Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Ảnh minh họa

Trong 6 năm gần đây, số chứng minh nhân dân thu thập được khi khách hàng nộp tiền vào tài khoản mà không cần sổ ngân hàng tại ATM lên đến 3.400.000 số.

Theo tài liệu mà Hội Liên minh Hàn Quốc.Uỷ ban Tài chính nộp lên cho Nghị sỹ Song Seok-joon của Đảng Sức mạnh Quốc dân thuộc Uỷ ban Chính ủy Quốc Hội vào ngày 16, trong suốt 6 năm từ năm 2017 đến năm 2022 số chứng minh nhân dân thu thập được khi khách hàng nộp tiền vào tài khoản mà không cần sổ ngân hàng tại cây ATM là 3.399.900 số.


Việc các ngân hàng chỉ ra căn cứ pháp lý yêu cầu số chứng minh khi nộp tiền vào tài khoản không cần sổ ở ATM là  "Nghị định thi hành Luật tên thật tài chính". Tuy nhiên, trong nghị định này không có quy định rõ ràng nào cho phép sử dụng hoặc thu thập số chứng minh nhân dân thông qua cách xác nhận tên thật.


Theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân thì thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân cần phải có mục đích sử dụng rõ ràng, và phải được thu nhập một cách hợp pháp trong phạm vi nhỏ.


Trong đợt kiểm tra lần này, thì có 6 ngân hàng đã thu thập số chứng minh nhân dân của khách hàng. Có ngân hàng không có quá trình xử lý số chứng minh nhân dân hoặc xử lý riêng lẻ. Thậm chí có nơi còn xảy ra trường hợp nhập số chứng minh không đúng nhưng vẫn có thể chuyển tiền được.


Nghị sỹ Song Seok-joon cho biết việc bình thường hóa giao dịch tài chính thông qua giao dịch tên thật là điều quan trọng, tuy nhiên việc thu thập thông tin cá nhân phải được thu thập hoặc xử lý một cách hợp pháp trong phạm vi tối thiểu cần thiết, để đảm bảo rằng quyền tự do cá nhân không bị xâm phạm.


Lee Son-young