Starbucks tiến hành "Lớp cao cấp Reserve" cung cấp trải nghiệm cà phê được khác biệt hóa

06/12/2023 17:18Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Starbucks Hàn Quốc

Starbucks Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành "Lớp cao cấp Reserve" tại của hàng Resever thuộc khu đô thị vào mỗi thứ 5 hàng tuần từ ngày 7 đến ngày 21.


Lớp cao cấp Reserve là chương trình giáo dục cho phép học lý thuyết và thực hành đa dạng cùng với các chuyên gia cà phê tại khu vực được lựa chọn thông qua khóa học chuyên gia cà phê nội bộ Starbucks. Trong chương trình lần này, người tham gia dự kiến sẽ được pha cà phê bằng 3 phương pháp chiết xuất Chemex, Pourover và Coffee Press, sau đó kiểm tra năng suất và nồng độ cà phê được chiết xuất để tìm hiểu sự khác biệt giữa hương vị và mùi vị của từng phương thức chiết xuất.


Chương trình được vận hành với số lượng là 6 người, để cung cấp cho người tham gia một trải nghiệm cà phê khác biệt mật độ cao hơn. Ngoài ra, công ty còn có kế hoạch tiến hành hai lần một ngày tại 9 cửa hàng Reserve thuộc Seoul, Gyeonggi, Incheon.


Starbucks có kế hoạch sau khi xem xét tình hình hoạt động của chương trình giáo dục lần này sẽ phản ảnh ý kiến của người tham gia và cân nhắc việc mở rộng cửa hàng.


Im Sang-hyuk