Bắt đầu từ năm sau Hàn Quốc sẽ áp dụng chế độ nghỉ phép chăm trẻ mới nhằm khuyến khích sinh đẻ và vai trò của bố

19/12/2023 17:31Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Bắt đầu từ năm sau, nếu cả hai bố mẹ đều sử dụng chế độ nghỉ phép chăm con trong vòng 18 tháng sau khi sinh thì trong 6 tháng đầu tiên sẽ được nhận tổng tối đa là 39 triệu won. Hơn nữa, quyền hạn liên quan đến đăng ký, khai báo kinh doanh giới thiệu việc làm miễn phí/ có phí ở nước ngoài cũng sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương, tăng hiệu quả hành chính.

Tại cuộc họp nội vụ vào ngày 19, Chính phủ cho biết đã thảo luận, biểu quyết 3 sửa đổi luật và quy định của Bộ Lao động như 'Luật thi hành Luật bảo hiểm tuyển dụng', 'Luật an toàn việc làm', 'Luật thi hành luật pháp liên quan đến thu phí bảo hiểm của bảo hiểm tuyển dụng, bảo hiểm bồi thường tai nạn công nghiệp'.


Theo Bộ Lao động thông qua việc tăng cường hỗ trợ thu nhập trong khoảng thời gian nghỉ phép chăm con, sẽ mở rộng cải biên 'Chế độ bố mẹ nghỉ phép chăm trẻ 3+3' (chế độ được áp dụng vào năm ngoái với mục tiêu mở rộng văn hóa bố mẹ cùng chăm sóc, như khuyến khích việc tham gia vào việc chăm trẻ cho bố) thành 'Chế độ nghỉ phép chăm trẻ 6+6'. Chế độ nghỉ phép chăm trẻ 6+6 được coi như là một biện pháp theo dõi chính sách giảm sinh để do Uỷ ban Xã hội về tỷ lệ sinh thấp và cao tuổi công bố vào hồi tháng 3, thì việc tăng số tiền cũng như thời gian chi trả trợ cấp nghỉ phép chăm trẻ và phạm vi độ tuổi của trẻ so với chế độ được tạo ra trước đó chính là nội dung chính.


Nói kỹ hơn thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau, đối với trường hợp cả bố và mẹ đồng thời chăm sóc trẻ và sử dụng nghỉ phép chăm trẻ theo tuần tự trong thời gian 18 tháng sau khi sinh thì thời gian chi trả trợ cấp nghỉ phép chăm trẻ sẽ được mở rộng từ 3 tháng lên 6 tháng. Hơn nữa, trong thời gian này, tiền trợ cấp nghỉ phép chăm trẻ được chi trả khoảng 80% vào sổ ngân hàng của bố và mẹ cũng sẽ được tăng lên thành 100%. Bắt đầu từ 2 triệu won vào tháng đầu tiên sẽ tăng lên khoảng 500 nghìn won vào mỗi tháng, đến tháng cuối (tháng thứ 6) sẽ nhận được 4 triệu 500 nghìn won.


Theo đó, cặp vợ chồng có lương trung bình mỗi người trên 4 triệu 500 nghìn won nếu cùng nhau sử dụng nghỉ phép chăm trẻ thì cả hai sẽ được nhận 4 triệu won vào tháng đầu tiên, đến tháng thứ 9 sẽ được nhận 9 triệu won. Trong vòng 6 tháng sẽ nhận được tổng 39 triệu won tiền trợ cấp nghỉ phép. Bắt đầu từ tháng thứ 7, trợ cấp nghỉ phép chăm sóc trẻ sẽ được chi trả khoảng 80% số lương trung bình, tối đa 1 triệu 500 nghìn won.


Mặt khác, trong dự luật sửa đổi 'Luật an toàn nghề nghiệp' có các nội dung như bàn giao quyền hạn khai báo, đăng ký kinh doanh giới thiệu việc làm có phí/miễn phí ở nước ngoài cho chính quyền địa phương. Thời gian qua, những người kinh doanh giới thiệu việc làm thời gian qua nếu địa điểm việc làm của người lao động là ở nước ngoài thì có thể khai báo, đăng ký với Bộ trưởng Bộ Lao động. Nếu ở trong nước có thể đăng ký, khai báo ở chính quyền có quyền hạn. Tuy nhiên, với việc thông qua dự luật được sửa đổi lần này thì có vẻ cơ quan quản lý và cơ quan chính quyền sẽ được hợp nhất, nâng cao tính hiệu quả hành chính.


Yang Ga-hee