Người dân Hàn Quốc rời khỏi Seoul do áp lực tiền nhà cao

05/02/2024 11:14Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Trong 10 năm trở lại đây, dân số rời Seoul do áp lực tiền nhà cao vượt qua mức 1.740.000 người. Dân số rời khởi Seoul chủ yếu chuyển đến các khu vực lân cận như Gyeonggi và Incheon.

Theo KOSIS của Cục Thống kê vào ngày 5, từ năm 2014 đến năm 2023 dân số từ Seoul chuyển đến các thành phố khác thống kê được là 5,470,000 người. Ngược lại, dân số từ các thành phố khác chuyển về Seoul là 4,610,000 người.


Nguyên nhân chuyển đi chủ yếu là do vấn đề 'nhà ở' (1,740,000 người). Điều này có nghĩa là, các trường hợp chuyển đi với các lý do như hết hợp đồng Jeonse, hoặc mua nhà ở khu vực khác chiếm nhiều nhất. Ngược lại, dân số chuyển đến Seoul vì nhà ở chỉ có 972,000 người, vấn đề nhà ở là nguyên nhân chính dẫn đến việc dân cư ở Seoul chuyển đi.


Theo Cơ quan Bất động sản Seoul, từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái giá trung bình khi mua chung cư giao dịch thực tế ở Seoul là 12,978,000/㎡. Đây là con số cao hơn gấp 2 lần so với các khu vực khác như Gyeonggi (6,423,000 won) và Incheon (5,000,000 won).


Dân số chuyển từ Seoul đến Gyeonggi trong 10 năm gần đây chiếm nhiều nhất, với 3,400.000 người. Trong số này, nguyên nhân chuyển đi do vấn đề nhà ở chiếm nhiều nhất (1,364,00 người). Dân số chuyển từ Seoul đến Incheon ;à 427,000 người. Trong số các lý do thì nhà ở là lý do lớn nhất (1,408,000 người).


Ngược lại, lý do lớn nhất khi chuyển đến Seoul là 'nghề nghiệp'. Trong số 4,610,000 người chuyển từ thành phố khác đến Seoul trong 10 năm gần đây, thì lý do lớn nhất đó chính là nghề nghiệp với 1,641,000 người. Dân số rời khỏi Seoul do vấn đề nghề nghiệp chỉ chiếm 1,234,000 người.


Nguyên nhân khác khiến người dân chuyển đến Seoul đó chính là vấn đề 'giáo dục'.


Lee Ji-hoon