Giá nhà wolse dạng officetel toàn quốc tăng trong 7 tháng liên tiếp

06/02/2024 10:51Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Yonhapnews

Chỉ số giá nhà officetel toàn quốc tăng trong 7 tháng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái.

Theo thống kê của Cơ quan Bất động sản Hàn Quốc vào ngày 6, chỉ số giá nhà officetel toàn quốc tăng mỗi tháng kể từ tháng 6 năm ngoái (102,76), ghi nhận 103,07 vào tháng 12 năm ngoái.


Sau khi kết thúc xu hướng giảm kéo dài trong vòng 6 tháng từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm ngoái, thì giá nhà có xu hướng tăng trong 7 tháng liên tiếp. Xét theo từng khu vực, ở các vùng đô thị và xung quanh đô thị có xu hướng tăng tuy nhiên ở khu vực địa phương giá officetel lại có xu hướng giảm.


Tỷ lệ chuyển đổi giữa Jeonse và Wolse là lãi suất được áp dụng khi chuyển đổi từ tiền cọc nhà Jeonse sang Wolse, tăng từ 5,56% tháng 1 lên 5,97% vào tháng 12 (năm 2023), tăng 0,41% point (p).


Cùng năm, ở khu vực đô thị tăng 0,42%p (5,51%-> 5,93%), địa phương tăng 0,29%p (6,13%-> 6,42%), cho thấy sự khác biệt theo từng khu vực.


Trong số các giao dịch thuê nhà officetel thì wolse chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Theo tài liệu giao dịch thực tế của Bộ Giao thông Vận tải thì trong 66,720 vụ giao dịch jeon-wolse officetel ở Seoul vào năm ngoái thì giao dịch wolse là 40,938 vụ, tương ứng với 61,4%.


Nếu so sánh với năm 2021 là 51,5%, năm 2022 là 55,8% thì tỷ lệ này cao hơn khoảng 10%p (8000 vụ) chỉ sau 2 năm.


Jeon Won-joon