Bộ Tư pháp tiếp tục đợt truy quét cư trú bất hợp pháp đến tháng 6

12/04/2024 09:38Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Bộ Tư pháp

Bộ tư pháp cùng với các bộ liên quan thực hiện việc truy quét đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, gây ra những hành vi như tị nạn giả, ma túy.

Bộ Tư pháp cho biết vào ngày 12 rằng sẽ cùng với sở cảnh sát, Bộ Lao động, Bộ Đất đai và Giao thông Vận tải, Sở cảnh sát biển tiến hành truy quét tổng hợp đối với người nước ngoài từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6.


Lĩnh vực truy quét tập trung là những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp có liên quan đến tội phạm ma túy, người đứng đầu hộp đêm, lao động bất hợp pháp ngành xây dựng, các hành vi như nhập cảnh, làm việc, tị nạn bất hợp pháp.


Chính phủ dự định sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ như trục xuất hoặc đưa ra lệnh cấm nhập cảnh đối với những người này. Hơn nữa, trong trường hợp từ chối truy quét mà không có lý do chính đáng, dự định sau khi nhận lệnh bắt giữ sẽ tiến hành tố giác hình sự khi có các hành vi gây cản rở công việc như làm bị thương nhân viên công vụ truy quét.


Park Sung Jae- Bộ trưởng Bộ tư pháp cho biết: " Sẽ đưa nhân lực nước ngoài vào làm việc tại các lĩnh vực cần các chính sách xuất nhập cảnh, di dân mà người dân Hàn Quốc chấp nhận, đồng thời sẽ quản lý một cách có hiệu quả đối với lưu trú bất hợp pháp", "Trong tương lai, sẽ nhất quán xúc tiến các chính sách giảm lưu trú bất hợp pháp, chẳng hạn như truy quét, thiết lập lại trật tự lưu trú cho người nước ngoài".


Im Sang Hyuk