Hàn Quốc hỗ trợ dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí dành cho gia đình và người quen của các con nợ

04/07/2024 15:09Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Khi thiệt hại bởi hành vi đòi nợ trái phép đối với không chỉ con nợ, mà cả người quen và gia đình con nợ ngày càng tăng, Chính phủ Hàn Quốc quyết định mở rộng phạm vi hỗ trợ dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí.

Uỷ ban Tài chính cùng với Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết vào ngày 4 rằng, bắt đầu từ ngày 5 tháng sau những người có quan hệ với nạn nhân (những nạn nhân vay mượn với lãi suất vượt quá lãi suất do pháp luật quy định, hoặc bị đòi nợ trái phép từ các Công ty tài chính tư nhân bất hợp pháp) có thể nhận được hỗ trợ dịch vụ pháp lý miễn phí.


Theo tài liệu mà Uỷ ban Tài chính tiến hành điều tra đối với các đối tượng sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí, trong số những người tham gia trả lời, có đến 78.9% trả lời rằng đã từng bị đòi nợ trái phép. Đối với hình thức đòi nợ, thì hành vi thông báo với bên thứ 3 là gia đình và người quen về thông tin vay mượn chiếm nhiều nhất, với 72.2%. Do hành vi đòi nợ trái phép, mà các nạn nhân cảm thấy bất tiện trong việc nhận điện thoại cũng như gặp gỡ gia đình.

Uỷ ban Tài chính đã cùng với Công đoàn trợ giúp pháp lý Hàn Quốc vận hành 'Dự án hỗ trợ miễn phí người đại diện con nợ' từ năm 2020 đến nay, tuy nhiên mới chỉ giới hạn ở đương sự vay mượn.


Thông qua cải cách lần này, thì nạn nhân bị đòi nợ cùng với tối đa 5 người có quan hệ với con nợ có thể nhận được dịch vụ pháp lý miễn phí. Những người có liên quan bao gồm △Người cùng sinh sống, sinh hoạt với con nợ △Người thân và gia đình của con nợ △ Người cùng làm việc tại nơi mà con nợ đang làm việc.


Trong trường hợp được chọn làm đối tượng hỗ trợ, Công đoàn trợ giúp pháp lý Hàn Quốc sẽ thực hiện tư vấn pháp lý đối với những người có liên quan để có thể ứng phó đối với hành vi đòi nợ trái phép của chủ nợ. Đồng thời sẽ hướng dẫn các quy trình đăng ký trợ giúp pháp lý trong các trường hợp cần tố tụng.


Ngoài ra, để các chủ nợ nhận thức về hành vi đòi nợ trái phép của mình, dự định lên kế hoạch bổ sung nội dung 'Cấm liên lạc với người có liên quan' tại văn bản thông báo cho những người đòi nợ về sự thật bổ nhiệm người đại diện.


Đối với những người có liên quan bị thiệt hại do hành vi đòi nợ trái phép, có thể đăng lý hỗ trợ dịch vụ pháp lý tại Trung tâm khai báo tài chính bất hợp pháp trên trang chủ của Cơ quan Giám sát Tài chính.


Jo Eun Guk