KOTRA, chuẩn bị nền móng cho sự hợp tác dự án thân thiện với môi trường Ả Rập Xê-út

21/09/2023 16:40Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/KOTRA

KOTRA cho biết vào ngày 21 rằng đã cùng với 11 cơ quan và Chính phủ Saudi như Bộ Đầu tư Ả Rập Xê-út, Neom tổ chức " Triển lãm xử lý nước và chất thải của Saudi.

Sự kiện lần này có ý nghĩa lớn trong việc chuẩn bị nền tảng hợp tác cho đơn đặt hàng dự án thân thiện với môi trường Ả Rập Xê-út của các doanh nghiệp Hàn Quốc.


Nhân viên KOTRA giải thích rằng: "Ả Rập Xê-út đang tiếp tục đầu tư vào hạ tầng xử lý nước, cùng với sự gia tăng dân số và đô thị hóa với thị trường nhà máy khử muối lớn nhất trên thế giới". Theo tiêu chuẩn năm 2022, dung lượng xử lý mỗi ngày của Ả Rập Xê-út là 620m2, có xu hướng tăng khoảng 35% trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm 2017. Tổng công ty tài nguyên nước quốc doanh Saudi đang thực hiện một dự án trị giá 1,3 tỷ đô la.


Đặc biệt, thị trường xử lý chất thải của Ả Rập Xê-út có mục tiêu là cho đến năm 2035 sẽ thúc đẩy đạt được 85% tỷ lệ tái sử dụng chất thải. Sự kiện được tổ chức gồm khảo sát hiện trường bãi xử lý rác thải , triển lãm xử lý nước thải của Ả Rập Xê-út, tư vấn theo từng loại hình doanh nghiệp trong nước.


Ngày 20, Phái đoàn thăm Hàn Quốc của Ả Rập Xê-út đã thị sát thị trường của Công ty quản lý bãi rác khu vực thủ đô và Nhà máy xử lý nước thải Uijeongbu-một cơ sở xử lý nước của Hàn Quốc có thể benchmarking.


Tiếp đó, vào ngày 21, 11 cơ quan và Chính phủ Ả Rập Xê-út bao gồm Bộ Đầu tư Ả Rập Xê-út, Neom, Bộ Tài nguyên môi trường và Nông nghiệp đã giải thích về cơ hội tham gia dự án Ả Rập Xê-út cho các công ty Hàn Quốc. Có tổng cộng 90 người thuộc 48 doanh nghiệp trong nước tham gia sự kiện.


Vào ngày 22, sẽ trực tiếp đến thăm 4 công ty doanh nghiệp kỹ thuật môi trường trong nước sở hữu toàn bộ kỹ thuật xử lý nước, rác thải và tiến hành tư vấn 1:1.


Tổng giám đốc Cách mạng phát triển của KOTRA đã nhấn mạnh: " Mong rằng dự án lần này sẽ trở thành dấu mốc tiến vào lĩnh vực công nghiệp thân thiện với môi trường Saudi của doanh nghiệp Hàn Quốc" " Sẽ tích cực hỗ trợ để doanh nghiệp của chúng ta có thể nhận được đơn đặt hàng dự án thân thiện với môi trường Ả Rập Xê-út".


Lee Seo-yeon