Tập đoàn Tài chính Woori tổ chức buổi ký tên thỏa thuận lao động nhằm cải tổ tổ chức IT

20/10/2023 16:17Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Tập đoàn Tài chính Woori

Tập đoàn Tài chính Woori cho biết đã tiến hành buổi ký tên thỏa thuận giữa người lao động và công ty nhằm cải tổ sự quản lý IT (thông tin kỹ thuật).

Buổi ký tên được tổ chức tại Trụ sở chính của Tập đoàn Tài chính Woori, với sự có mặt của Giám đốc Jo Byeong-gyu và Chủ tịch Im Jong-ryong của Ngân hàng Woori , Đại diện Go Jung-hyun của Woori FIS , Chủ tịch Công đoàn Lao động Ngân hàng Bong-soo của Woori Park, Chủ tịch Công đoàn Lao động Jang Mun-yeol của Woori Card, cùng với Chủ tịch Công đoàn Lao động Lee Ho-sung của Woori FIS.


Trong thời gian qua, Tập đoàn Tài chính Woori đã vận hành dịch vụ IT tập đoàn theo phương thức khoán ngoài cho Woori FIS. Tuy nhiên, trong tương lao, Tập đoàn có kế hoạch chuyển đổi công việc phát triển và vận hành IT sang hình thức thực hiện trực tiếp bởi các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng.


Theo đó, 3 Liên đoàn Lao động đã tiến hành thỏa thuận chung sau khi trải qua 4 lần. Sau khi mở cuộc họp giới thiệu nhân viên, Tập đoàn đã lập một hiệp ước chung và nhanh chóng đạt được thỏa thuận.


Khi việc cải tổ được hoàn thành, có thể đảm bảo tính nhanh chóng phát triển thông qua tổ chức Agile, nơi các doanh nghiệp hiện tại và nhà phát triển cùng thực hiện công việc, từ giai đoạn kế hoạch. Có thể mong đợi hiệu quả hóa chi phí IT bằng cách chuyển đổi phát triển thuê ngoài sang tự thực hiện.


Trong tương lai, Tập đoàn sẽ chuyển một số nhân lực đến các ngân hàng và công ty tín dụng, để xem xét mối liên hệ công việc. Một nhân viên thuộc Tập đoàn Tài chính Woori cho biết: " Hiện tại, chúng tôi đang liên tục xây dựng các phương án chi tiết và dự kiến sẽ ra mắt hệ thống quản lý IT được cải tổ từ tháng 1 năm sau, thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị vào tháng 11 năm nay".


Jung Geum-min