Korail truyền kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng, vận hành đường sắt cho đường sắt Việt Nam

27/11/2023 15:58Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Korail

Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (Korail) cho biết đã kết thúc thành công chương trình đào tạo 'Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt Việt Nam' lần thứ 2, được tiến hành dành cho đối tượng nhân viên đường sắt Việt Nam.

Chương trình đào tạo lần này được tiến hành tiếp nối chương trình được tổ chức vào tháng 3 vừa qua, là dự án ODA hỗ trợ đảm bảo an toàn cho đường sắt Việt Nam thông qua việc sử dụng kỹ thuật và trang thiết bị bảo trì bảo dưỡng được phát triển và nghiên cứu bởi Tổng công ty Đường sắt Korail. Đào tạo lần này được tiến hành trong vòng 10 ngày, từ ngày 18 đến ngày 27/11, với sự tham gia của 15 người liên quan đến đường sắt, bao gồm cả nhân viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.


Những nghiên cứu sinh Việt Nam đã có những trải nghiệm như: △ Bài giảng về bảo dưỡng bảo trì thiết bị, vận hành quản lý an toàn đường sắt △ Trải nghiệm các loại hình tàu cao tốc KTX △ Khảo sát việc sửa chữa phương tiện đường sắt khu vực đô thị, cơ sở kinh doanh thiết bị đô thị cao tốc Osung và ga Seoul.


Đặc biệt, những nghiên cứu sinh cũng đã thể hiện sự quan tâm lớn đến hệ thống bảo dưỡng cùng với thành quả vận hành trong 20 năm, quá trình phát triển hệ thống đường sắt cao tốc của Hàn Quốc. Hiện Chính phủ Việt Nam đang xúc tiến dự án đường sắt cao tốc Nam Bắc nhằm kích hoạt hóa đường sắt. Korail và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự định sẽ tiến hành bổ sung chương trình đào tạo lần thứ 2 vào năm sau.


Giám đốc Korail Han Moon-hee đã nói: "Mong rằng kinh nghiệm cùng với bí quyết vận hành đường sắt cao tốc Hàn Quốc trong suốt 20 năm có thể giúp ích trong việc bảo đảm an toàn đường sắt và xúc tiến dựu án đường sắt cao tốc Việt Nam", "Trong tương lai, công ty sẽ nỗ lực để đường sắt Hàn Quốc có thể tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Việt Nam thông qua hợp tác lâu dài".


Lee Won-joon