Kiểu lừa đảo tài chính qua điện thoại hình thức mới

01/06/2023 13:26Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Ban điều tra Quốc gia Sở cảnh sát đã kêu gọi người dân cần chú ý hơn về kiểu lừa đảo tài chính mới.


Theo Sở cảnh sát vào ngày mồng 9, những kẻ phạm tội tài chính qua điện thoại kiểu mới sẽ tiếp cận người bị hại với những lời lẽ như “sẽ đền bù, hoàn trả những thiệt hại do giao dịch coin, chứng khoán trước đây” sau đó lừa đảo và nhận số tiền lớn dưới danh nghĩa là đầu tư coin.

Cụ thể như sau, những kẻ lừa đảo sẽ gọi điện giới thiệu mình là nhân viên công ty bồi thường cho những người từng bị thiệt hại do giao dịch chứng khoán, và tìm được thông tin người bị hại thông qua Viện giám sát tài chính. Rồi yêu cầu thông tin cá nhân của người bị hại như chứng minh thư và số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền bồi thường.

Sau đó, sử dụng Chứng minh thư và số tài khoản đó để vay 1 tỉ won dưới danh nghĩa người bị hại, và nói với người bị hại rằng “ tôi sẽ gửi cho anh/chị 1 tỉ won nên chỉ cần đầu tư tiền này vào coin thì sẽ nhận được bồi thường”, yêu cầu người bị hại chuyển số tiền đó vào số tài khoản chuyên dùng để lừa đảo.

Đối với điều này, cảnh sát đã nói “không có tổ chức nào mà bồi thường, hoàn trả lại tiền cho việc đầu tư cá nhân”, và kêu gọi tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân như chứng minh thư và sổ tài khoản ngân hàng cho những người không quen biết.

Sở cảnh sát đã làm video tuyên truyền người dân nhằm đề phòng kiểu lừa đảo tài chính qua điện thoại như thế này. Trong video, cảnh sát đã cố gắng đưa tất cả các quá trình từ giai đầu đoạn là giai đoạn tiếp cận nạn nhân đến giai đoạn cuối là giai đoạn chuyển tiền mặt, để mọi người có thể hình dung rõ hơn các hành vi tội phạm. 

Video tuyên truyền phòng tránh có thể tìm kiếm trên youtube với tiêu đề “lí do bạn không thể không bị lừa đảo qua điện thoại”.

Lee Jun Young
Dịch: Nguyễn Thị Trang