Chủ tịch hội đồng thẩm định cùng những người liên quan trong làm giả điểm số tái phê duyệt của Choson đã được thả ra

08/06/2023 10:14Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Chủ tịch hội đồng thẩm định cùng các cán bộ Hội ủy viên thông tin truyền thông Hàn Quốc bị khởi tố tạm giam với cáo buộc liên quan đến làm điểm số thẩm tra tái phê duyệt, đã được thả ra khỏi trại giam.


Theo giới luật vào ngày 7, Phòng Hình sự Ban 13 của Tòa án khu vực phía bắc Seoul (thẩm phán trưởng Lee Tae Woong) đã trích dẫn toàn bộ yêu cầu bảo lãnh của cựu giám đốc chính sách phát thanh truyền hình Yang Mo, cựu giám đốc hỗ trợ điều hành Cha Mo, Chủ tịch hội đồng thẩm định đương thời Yoon Mo và giáo sư khoa phát thanh truyền hình của Đại học Gwangju.


Do đó, tất cả 6 bị cáo liên quan đến cáo buộc làm giả điểm số của TV Chosun, bao gồm cả Cựu chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Han Sang Hyuk đều sẽ bị xét xử không giam giữ.


Ban bồi thẩm đã đưa ra điều kiện là nộp tiền đặt cọc và hạn chế cư trú bằng cách chỉ định nơi cư trú nhất định . Khi họ cần thay đổi nơi cư trú, họ phải xin sự cho phép của tòa án trước.


Cựu giám đốc Yang và Cựu giám đốc Cha bị cáo buộc khi đang làm việc với tư cách là Giám đốc Chính sách phát sóng của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc vào năm 2020 đã lén nói cho Chủ tịch hội đồng thẩm định đương thời điểm số và yêu cầu sửa điểm  khi điểm đánh giá cuối cùng của TV Chosun vượt quá tiêu chuẩn tái phê duyệt. Ngoài ra, còn có cáo buộc cho rằng ngay cả khi biết sự thật này, cũng đã che giấu nó để biểu quyết tái phê duyệt có điều kiện.


Giáo sư Yoon bị nghi ngờ trong thời gian làm việc với tư cách là Chủ tịch hội đồng thẩm định tái phê duyệt việc mở rộng của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc đã khiến cho các Ủy viên thường trực của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc biểu quyết phê duyệt lại có điều kiện đối với TV Chosun dựa trên điểm đánh giá bị làm giả, và đã cản trở các Ủy viên thường trực của Ủy ban Truyền thông chấp hành nhiệm vụ liên quan đến biểu biết, tái phê duyệt.


Kim Chul Joon