Hội nhân quyền cho biết " hành vi chỉ tuyển cử nam giới làm chủ tịch xã là hành vi phân biệt giới tính"

09/06/2023 11:22Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Vào ngày 8 , Hội ủy ban nhân quyền quốc gia đã cho rằng việc không muốn tuyển dụng 'nữ chủ tịch xã' trong suốt 60 năm là 'phân biệt gián tiếp' và cảnh báo rằng sẽ chuẩn bị cơ cấu ra quyết định về bình đẳng giới.


Theo Hội nhân quyền có một ngôi làng thuộc thành phố A trong suốt 60 năm chưa từng tiến cử hoặc bổ nhiệm  nữ giớ làm chủ tịch xã. Đặc biệt, cũng đã xác minh được việc đề cử ứng viên làm chủ tịch xã là theo chủ đạo của một số nam giới bao gồm cả Ban phát triển, và nữ giới chưa từng được đề cử theo thông lệ.
Sau khi biết được sự thật rằng phụ nữ không có quyền được bầu cử khi bầu cử chủ tịch xã, người khiếu nại đã nói rằng "việc nữa giới bị loại khỏi cuộc bầu cử làm chủ tịch xã chính xác là đang phân biệt giới tính" và đã đệ đơn khiếu nại lên Hội nhân quyền với tư cách là nạn nhân của vụ việc này.

Uỷ ban điều chỉnh phân biệt đối xử của Ban nhân quyền phán đoán rằng " theo căn cứ điều lệ và pháp luật, trưởng thôn thực hiện công tác cộng đồng như hỗ trợ công việc hành chính tự quản , thực hiện vai trò người đại diện của dân từ hành chính khu vực cho đến tạo phúc lợi cho người dân, việc bổ nhiệm người được đề cử làm trưởng thôn mà bỏ qua hiện thực rằng quyền bầu cử của nữ giới bị loại bỏ chính là hành vi gây ảnh hưởng bất lợi đến nữ giới".

Ngoài ra còn cảnh cáo với chủ tịch huyện quản lí làng đó rằng " hãy kiểm điểm quá trình bầu cử và tuyển cử trưởng xã của từng xã nhằm bảo đảm quyền được bầu cử của người dân nữ giới một cách thực tế".

Hơn nữa, Ủy ban còn đưa ra ý kiến rằng "  sẽ sửa đổi điều 22 'điều lệ liên quan đến vận hành tổ chức cấp dưới xã D huyện C' , chủ tịch huyện của huyện B thành phố A khi thành lập Ủy viên Ủy ban phát triển, mỗi giới tính nhất định không được vượt quá 60%. Và Trưởng ban an toàn hành chính cần phải kiểm tra, đánh giá và phân tích tình hình điều hành của tổ chức cấp dưới địa phương như chủ tịch xã và Hội phát triển nhằm chuẩn bị cơ cấu quyết định về bình giới ở khu vực nông thôn".

Tuy nhiên, Ban ủy viên chính sách phân biệt bình đẳng giới bác bỏ sự thật rằng nạn nhân không thuộc đối tượng điều tra của Hội nhân quyền vì không cụ thể.
Seol So Young
Dịch: Nguyễn Thị Trang