Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp "Nếu không chứng minh được độ an toàn của thủy hải sản Fukushima, sẽ không thể gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu"

16/06/2023 14:56Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp

Ngày 16, Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Ngư Nghiệp cho biết " dù nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản có chứng minh được sự an toàn nguồn nước mang tính khoa học nhưng không chứng minh được tính an toàn của từng loại thủy hải sản ở Fukushima thì chúng tôi cũng không thể gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu được".


Tại báo cáo tóm tắt liên quan đến việc xả nguồn nước ô nhiễm của nhà máy điện hạt nhân Fukushima được tổ chức tại tòa nhà Chính phủ Seoul cùng ngày, Bộ trưởng Song nhấn mạnh " các biện pháp cấm nhập khẩu thủy hải sản của 8 khu vực lân cận bao gồm Fukushima hoàn toàn là vấn đề khác với vấn đề xả nguồn nước thải ô nhiễm".


Ông nói: " Không thể nhập thủy sản của 8 tỉnh lân cận bao gồm Fukushima mà có mức ô nhiễm phóng xạ trên mức tiêu chuẩn như hiện nay được". " Chính phủ sẽ không xem xét gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy sản cho đến khi chứng minh được khu vực khu vực Fukushima an toàn khỏi phóng xạ bằng khoa học và người dân Hàn Quốc cảm thấy an tâm".


Đối với sự chỉ trích nói rằng nếu đề nghị kiểm tra nhiễm phóng xạ thủy hải sản của người dân tăng mạnh thì có thể dẫn đến việc các trang thiết bị kiểm chứng nhiễm phóng xạ sẽ thiếu, Bộ trưởng Song đã đề cập "chúng tôi có kế hoạch tăng số lượng thiết bị phóng xạ trong giai đoạn sản xuất từ 29 lên 53 thiết bị hiện đại, bao gồm cả chính quyền địa phương. Nếu Chính phủ sở hữu không đủ, chúng tôi sẽ xem xét phương pháp ủy thác những nơi được chứng nhận năng lực kiểm tra chính thức trong số các viện nghiên cứu tư nhân để kiểm tra".


Lee Ji Hoon

Dịch: Nguyễn Thị Trang