Toàn án Hiến pháp Hàn Quốc cho rằng "cấm tuyển dụng vĩnh viễn người sở hữu vật phẩm đồi trụy liên quan đến trẻ em là bất hợp lý"

30/06/2023 10:41Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Vic cm b nhim vĩnh vin đối với người nhn án pht s hu vt phm đi try tr em, thanh thiếu niên ca Hiến pháp Hin hành đã b Tòa án Hiến pháp phán đoán là không phù hp vi Hiến pháp.

 

Ngày 29 Tòa án Hiến pháp đã ra quyết đnh đi vi điu khon liên quan đến điu 31 Lut công nhân viên chc đa phương và điu 33 Lut công nhân viên chc nhà nước là không phù hp hiến pháp, quyết đnh da theo ý kiến 6/2 ca đoàn thm phán.

 

Tòa án Hiến pháp nói rng: " Phm vi hn chế không được tuyn dng công nhân viên chca điu khon thm đnh đi tượng bao gm nhng ngh nghip không liên quan đến tr em, tr v thành niên là quá bao quát và quá rng", "vi phm nguyên tc cm đoán quá mc và xâm phm quyn trách nhim công v ca người khiếu ni".

 

 

Người đ ngh đã b khi t và b pht tin vi lí do ti và s hu các ni dung đi try s dng tr em và tr v thành niên thông qua tài khon Twitter và chương trình 'Phòng tiến sĩ" t tháng 8~9 năm 2018.

 

Được biết người này đang chun b cho kì thi tuyn dng công nhân viên chc quc gia cp 9. Người này đã kiến ngh lên Tòa án hiến pháp v phán quyết vi phm hiến pháp và cho rng điu khon cm tuyn dng theo lut công nhân viên chc quc gia là điu khon vi phm t do ngh nghip ca bn thân.

 

Kim Im Soo

Dch: Nguyn Th Trang