Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol "cần dũng cảm đối mặt với Cartels trục lợi"

30/06/2023 17:38Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Ảnh: Yonhap

Ngày 29, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã gặp gỡ Ban Thư kí Phòng Tổng thống được quyết định nội bộ bởi Thứ trưởng Bộ Thông tin Kỹ thuật Khoa học, Bộ môi trường, Bộ Đất đai, Bộ Ngư nghiệp Thủy sản và yêu cầu rằng: " Nếu phát hiện Cartels khi xử lý công việc với tư cách là công viên chức cấp cao hoạt động vì người dân mà trục lợi cho bản thân, thì hãy dũng cảm chiến đấu".

Trưởng phòng Truyền thông Văn phòng Tổng thống Kim Eun Hye đã chuyển lời của Tổng thống thông qua văn bản tóm tắt. Ngoài ra, tại Nhà xanh Văn phòng Tổng thống ở Yongsan thành phố Seoul vào sáng này, Tổng thống Yoon vừa khích lệ những nhân viên nội bộ đã từng làm việc ở Văn phòng Tổng thống trong vòng 1 năm qua vừa nói " Quyền lợi đạt được từ việc thành lập Cartels với nhau mà không phải là quyền lợi hay địa vị nhận được chính đáng , chính là bóc lột nhân dân". Tiếp đó, ông còn nói thêm " Việc phá vỡ những điều này là phương hướng vận hành đất nước của Chính phủ, cũng như là điều mà chúng ta có thể làm cho người dân".


Tiếp đó, ông nói: " hãy theo dõi kĩ Cartels tham gia vào xã hội công chức đang tận hưởng quyền lợi, đem đến thiệt hại cho người dân" "việc đứng ra tạo nên một chế độ đúng đắn và công chính, phá vỡ Cartels bất hợp pháp và bất chính là việc mà Chính phủ chúng ta cần làm".


Tiếp đó ông yêu cầu: "Những Cartels trục lợi bất chính này luôn che dấu vẻ bề ngoài. Những công chức bắt tay và làm ngơ với điều này phải được xử lý một cách nghiêm khắc không khoan nhượng" " Mặc dù những nhân viên công chức bảo là rất sợ phải đối mặt, tuy nhiên trách nhiệm của họ là phải phá vỡ Cartels trục lợi này, mang lại lợi ích cho người dân, cho quốc gia, vì thế bắt buộc họ phải lựa chọn".


Trưởng phòng Kim nói rằng: " Yêu cầu của Tổng Thống vào ngày này đang dần chạm đến tuyên ngôn tham gia chính trị vào 29/6 của 2 năm trước chính là hứa tạo nên một đất nước mới, phá vỡ Cartels trục lợi tư hữu hóa quyền lực" " Chính trị là việc giải quyết các vấn đề tồn đọng cơm ăn áo mặc của người dân và chuẩn bị cho tương lai". 


Tiếp đó ông nói thêm: "Phương châm 'xây dựng lại giá trị pháp lý và công bằng chính là khởi đầu chính nghĩa vì người dân' của Tổng thống Yoon lúc đó hay bây giờ đều giống nhau".


Lee Ok Jae

Dịch: Nguyễn Thị Trang