Chuyển giao không bắt giữ giám đốc biểu tình bất hợp pháp trên tàu điện ngầm

10/07/2023 16:33Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Ảnh: Yonhap

Cựu giám đốc Thương nhân Cộng đồng Liên minh xóa bỏ phân biệt đối xử người khuyết tật trên toàn quốc Park Kyeong Seok với cáo buộc chỉ đạo biểu tình ở tàu điện ngầm bất hợp pháp vào thời điểm đi làm, đã được chuyển lên Viện kiểm sát.

Theo Sở cảnh sát Namdaemun Seoul vào ngày 10, Sở cảnh sát Namdaemun đã chuyển giao giám đốc Park với cáo buộc chỉ đạo biểu tình bất hợp pháp ở tàu điện ngầm vào ngày 6 vừa qua.


Giám đốc Park đã tổ chức biểu tình đi tàu điện ngầm bất hợp pháp tại các ga tàu thuộc thành phố Seoul như ga Samgak, ga Sinyongsan vào giờ đi làm từ tháng 1 năm 2021 gây cản trở vận hành chuyến tàu ( vi phạm luật an toàn đường sắt, cản trở công vụ, cản trở giao thông đường tàu).


Cảnh sát đã bắt giữ và điều tra giám đốc Park vào 17/3 vì không tuân thủ yêu cầu triệu tập.


Người phụ trách Sở cảnh sát cho biết " đã chuyển giao giám đốc Park theo kết quả điều qua vào tháng 3 vừa qua" "đang yêu cầu triệu tập đối với các cáo buộc khác".


Kim Hyeong Joon

Dịch: Nguyễn Thị Trang