Tòa án hủy bỏ xử phạt hoãn khởi tố của Viện kiểm sát vì cho rằng không thỏa đáng

11/07/2023 15:03Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Ảnh minh họa/ Gettyimagesbank

Việc Viện kiểm soát xử phạt hoãn khởi tố đối với nạn nhận đã gửi số chứng nhận vì bị lừa bởi Voiceshing, đã được Tòa án Hiếp pháp ra phán quyết là không thỏa đáng.

Theo giới luật vào ngày 9, sau khi nhận được giấy điều ước Hiến pháp mà A gửi,Tòa án đã hủy bỏ việc đình chỉ khởi tố của Viện kiểm sát với ý kiến nhất trí cảu toàn bộ thẩm phán vào ngày 29 tháng trước.


Tòa án hiến pháp cho rằng " rất khó để thừa nhận rằng A đã hứa, yêu cầu, nhận tiền phí rồi gửi số chứng nhận" và cho rằng xử phạt hoãn khởi tố là hành vi xâm hại đến quyền bình đẳng, và quyền được mưu cầu hạnh phúc của A.


Ngoài ra, Tòa án hiến pháp còn cân nhắc các điểm như không có lợi mang tính kinh tế nào liên quan đến việc chuyển số chứng nhận, điểm nạn nhân chưa từng được nghe về việc mở tài khoản, việc chuyển số chứng nhận và lợi nhuận phát sinh không có mối quan hệ tương quan, bởi vì thời điểm nhận được yêu cầu chuyển số chứng nhận đã không có lợi nhuận nào nhận được sau đó.


Trước đó, A sau khi thấy tin quảng cáo SNS với nội dụng ' hãy gửi tiền đầu tư, nếu có lợi nhuận chúng tôi sẽ gửi lại' nên đã gửi tiền cho B. Sau đó, để nhận lại tiền lợi nhuận A đã cho B biết số chứng nhận theo chỉ thị của B, tuy nhiên ngay cả tiền đầu tư, A cũng đã không nhận lại được. B đã mở tài khoản dưới tên A bằng số chứng nhận, sau đó lấy tài khoản đó đi lừa đảo Voice shing.


Cảnh sát đã quyết định xử phạt hoãn khởi tố vì cho rằng " A có hiềm nghi vi phạm luật giao dịch tài chính điện tử như việc gửi số chứng nhận và yêu cầu, nhận phí".


Đình chỉ khởi tố là công nhận hành vi phạm tội là có tội, nhưng không chuyển qua xét xử hình sự. A cảm thấy không thỏa đáng nên đã nộp đơn yêu cầu phán quyết của Tòa án HIến pháp.


Im Sang Hyuk

Dịch: Nguyễn Thị Trang