Tổng thống Yoon Suk Yeol cảnh báo Bộ môi trường: "Hãy quản lý nước cho tốt"

20/07/2023 10:15Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: Văn phòng Tổng thống

Được biết vào ngày 19, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã cảnh cáo Bộ trưởng Bộ môi trường Han Hwa Jin liên quan đến thiệt hại do mưa lũ gây ra rằng: " Hãy làm công việc quản lý nước cho tốt".

Tại cuộc họp kín Hội đồng Nhà nước, Tổng thống Yoon đã nói với Bộ trưởng Han rằng, môi trường cũng quan trọng tuy nhiên cần phải tập trung vào an toàn của người dân".

Đáp lại lời căn dặn của Tổng thống, Bộ trưởng Han đáp " Tôi sẽ ghi nhớ".


Cảnh báo nghiêm khắc của Tổng thống Yoon là chỉ thị chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành và trong thảm họa lũ lụt năm ngoái, nhưng vẫn chưa được thực hiện.


Tất cả việc quản lí nguồn nước của Bộ môi trường, quản lú chỉ số đất cảu Bộ đất đai trước đó đã được chuyển giao lại cho Bộ môi trường để thúc đẩy hợp nhất việc quản lý nước của Chính phủ Moon Jae In.

Thông qua phát ngôn trong cuộc họp, Tổng thống Yoon nhấn mạnh rằng " cần phải vứt bỏ nhận thức thiên tai địa biến là việc bất khả kháng" " cần phải lắp đặt hệ thống Monitoring có thể hoạt động một cách hệ thống kể cả những ngày thường".


Mặt khác, Chính phủ cùng với Đảng sức mạnh Quốc dân dự định sẽ chuẩn bị đối sách lũ lụt theo sự thay đổi của môi trường sau khi kết thúc công tác phục hồi lũ lụt.


Hong Son Mi