Quốc hội mở rộng phạm vi cấm hút thuốc gần khu vực trường học lên "bán kính 30m"

28/07/2023 12:07Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Phạm vi khu vực cấm hút thuốc gần trường học và trường mẫu giáo sẽ mở rộng gấp 3 lần, từ "bán kính 10m" lên "bán kính 30m".

Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 27,và thông qua Dự luật sửa đổi Luật nâng cao sức khỏe quốc dân.


Dự luật sửa đổi dự định sẽ được tiến hành1 năm sau được công bố. Trước đó, vào năm 2020 Uỷ ban công tích quốc dân đã khuyến cáo Chính phủ cần mở mộng phạm vi cấm hút thuốc lên "bán kính 30m" để tránh thiệt hại về việc trẻ em, trẻ vị thành niên gián tiếp hút thuốc.


Tại cuộc họp, Dự luật sửa đổi Luật quản lý chất ma túy cũng được xử lý. Theo đó, Quốc gia và các khu vực địa phương sẽ cùng nhau chịu mọi chi phí được sử dụng trong việc kiểm tra, điều trị, bảo hộ người nghiện ma túy.


Trong Dự luật sửa đổi, sau khi cân nhắc việc các khu vực địa phương không thể tự chi trả chi phí điều trị, bảo vệ người nghiện ma túy do áp lực ngân sách, nên Quốc gia đã ra quy định để cùng chịu chi phí này. Cục an toàn Dược phẩm và Thực phẩm đã chuẩn bị các căn cứ để có thể thực hiện dự án tái hòa nhập xã hội và phòng chống lạm dụng chất ma túy.


Trong cuộc họp vào ngày này, Dự luật sửa đổi Luật lính cứu hỏa, Luật sĩ quan cảnh sát cũng đã được thông qua. Dự luật sửa đổi đã được thực hiện ngay sau khi được công bố.


Dự luật sửa đổi chuẩn bị các quy định như, trường hợp lính cứu hỏa được dự định bổ nhiệm thăng cấp và sĩ quan cảnh sát được ghi vào danh sách đề cử thăng cấp, nhưng lại tử nạn hoặc hy sinh trước khi thăng cấp, vẫn được coi là thăng cấp trước ngày tử vong.


Đây là quy định được tạo ra khi cân nhắc đến đặc điểm của ngành nghề- phải trải qua thời gian dài thẩm định mới được bổ nhiệm thăng cấp. Các sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa tử trận thường được thăng cấp đặc biệt 1 bậc, tuy nhiên theo Dự luật sửa đổi được thông qua, các sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa dự kiến được thăng cấp trước đó, khi hy sinh sẽ được thăng cấp 2 bậc cho đến khi được thăng cấp đặc biệt.


Park Ji Eun