Chứng khoán KB thực hiện event "giảm lãi suất vay mượn, tín dụng mùa 2"

02/08/2023 16:57Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Nguồn: Chứng khoán KB

Ngân hàng chứng khoán KB đang tiến hành event " Giảm lãi suất tín dụng và vay mượn mùa 2" để giảm giớt gánh nặng tài chính của khách hàng trong thời kỳ lãi suất cao.

Theo Chứng khoán KB vào ngày 2, event lần này được tiến hành đối với các đối tượng khách hàng cá nhân trung tâm Prime (online, liên kết ngân hàng) chưa có giao dịch vay mượn, tín dụng hoặc không có số dư vay mượn, tín dụng trong khoảng thời gian từ 1/5/2023 đến 14/7/2023, trong số những khách hàng trước đó hoặc khách hàng mới lần đầu. Event được tiến hành đến ngày 30/9.


Ưu đãi đầu tiên đó chính là sẽ cung cấp lãi suất vay mượn, tín dụng 4.2%/ năm, trong 60 ngày bắt đầu từ ngày làm việc có lãi đăng ký event. Sau khi áp dụng lãi suất event, lãi suất tín dụng và vay mượn của tài khoản ưu đãi phí giao dịch cổ phiếu trung tâm Prime (online, liên kết ngân hàng) sẽ được áp dụng mà không cần thông báo riêng.


Ưu đãi thứ hai là cung cấp tiền hỗ trợ cho 114 người thông qua bốc thăm khi đáp ứng số dư cho vay. và thay thế công ty khác nhập kho cổ phiếu trong nước bằng tài khoản đăng ký sự kiện.

Nhập kho trên 200 triệu won,số dư vay mượn trên 2 triệu won sẽ nhận phí hỗ trợ là 2.500.000 won (1 người)

Nhập kho trên 100 triệu won,số dư vay mượn trên 100 triệu won sẽ nhận phí hỗ trợ là 1.200.000 won (3 người)

Nhập kho trên 50 triệu won, số dư vay mượn trên 50 triệu won sẽ nhận phí hỗ trợ là 500.000 won (10 người)

Nhập kho trên 10 triệu won, số dư vay mượn trên 10 triệu won sẽ nhận được phí hỗ trợ là 100.000 won (100 người)


Việc đăng ký là bắt buộc, và chỉ có thể đăng ký tại tài khoản ủy thác trung tâm prime (online, liên kết ngân hàng) có khả năng giao dịch cổ phiếu, tương ứng 1 người 1 tài khoản.


Hausung-Giám đốc điều hành của Chứng khoán KB đã nói: " Chúng tôi đã hạ lãi suất thông qua event "Giảm lãi suất tín dụng và vay mượn mùa 2" dành cho khách hàng muốn sử dụng tín dụng và vay mượn nhưng lại áp lực vì lãi suất cao" " Chúng tôi sẽ phát triển những nội dung có thể giúp ích cho đầu tư, cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số mới, để nỗ lực trở thành Chứng khoán KB cùng khách hàng trưởng thành hơn".


Son Gang Hoon