Thứ trưởng Thứ 1 Bộ Phúc lợi Y tế Hàn Quốc " sẽ thực hiện biện pháp bảo vệ trẻ sơ sinh chưa được đăng ký khai sinh"

09/08/2023 14:45Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: Bộ Phúc lợi Y tế

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Phúc lợi Y tế Lee Ki-il đã chủ trì cuộc họp lần thứ 4 Đội xúc tiến cải thiện hệ thống trẻ sơ sinh chưa được đăng ký khai sinh vào ngày 9, và nói rằng " Chúng tôi sẽ kiểm tra xem những đứa trẻ đó được phát hiện đó có lớn lên khỏe mạnh an toàn hay không, và thiết lập biện pháp bảo vệ một cách tỉ mỉ".

Đội xúc tiến đã mở cuộc họp lần thứ 4 này tại Phòng thảo luận Trung tâm Seoul BIZHUB ở Jongno-gu, Seoul và thảo luận về nội dung chính của dự luật chế độ sinh đẻ bảo hộ- phương án bảo vệ thể chế để sinh con an toàn cho người mang thai trong thời kỳ khủng hoảng. Đội xúc tiến cũng sắp xếp lại vấn đề chính sách để hỗ trợ sản phụ đang trong thời kỳ khủng hoảng mang thai, sinh để, giáo dưỡng một cách khỏe, đồng thời cũng chia sẻ tình hình xúc tiến điều tra thêm về trẻ sơ sinh chưa đăng ký khai sinh theo từng bộ ngành cũng như kế hoạch sắp tới.


Liên quan đến nội dung chủ yếu của dự thảo luật chế độ sinh đẻ bảo hộ, Bộ Phúc lợi đã báo cáo nội dung chủ yếu theo từng giao đoạn của sinh đẻ bảo hộ như sau: tư vấn cho sản phụ đang trong thời kỳ khủng hoảng, sử dụng cơ quan y tế như sinh đẻ, bảo vệ trẻ sơ sinh được sinh ra, công khai thông tin và quản lý của danh sách sinh sản, rút quyền sinh con bảo hộ. Bộ Phúc lợi cũng đã sắp xếp vấn đề chính sách một cách có hệ thống theo từng giai đoạn như hỗ trợ mang thai, sinh sản, giáo dưỡng, cải thiện nhận thức để tăng cường hỗ trợ những bố mẹ đơn thân, sản phụ trong thời kỳ khủng hoảng.


Thứ trưởng Lee cho biết rằng: " Để những đứa trẻ quý giá của chúng ta có thể lớn lên một cách khỏe mạnh trong xã hội này, Chính phủ sẽ tích cực chuẩn bị đối sách cải thiện hệ thống bảo hộ trẻ sơ sinh chưa đăng lý khai sinh".


Ji Hwan Hyeok