Bộ Lao động tạo ra bản kế hoạch làm việc tiêu chuẩn, đề phòng tai nạn lao động

18/08/2023 10:26Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: Bộ Lao động

Liên quan đến tai nạn tử vong do thiết bị, máy móc tại hiện trường công trình xây dựng có chi phí xây dựng trên 5 tỷ won đang ngày càng tăng lên gần đây, Bộ Lao động đã tạo ra " tiêu chuẩn bản kế hoạch làm việc" đối với 6 loại máy móc, trang thiết bị có sự nguy hiểm tai nạn cao.

Theo Bộ Lao động Tuyển dụng vào ngày 18, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, trong số 161 vụ (172 người tử vong) tai nạn tử vong xảy ra ở hiện trường xây dựng có chi phí trên 5 tỷ won thì có đến 71 vụ, chiếm 44% xảy ra là do vấn đề máy móc, trang thiết bị. Trong đó, tai nạn do cần cẩu di động là nhiều nhất với 15 vụ, tiếp đó máy xúc (13 vụ), xe nâng (13 vụ), xe tải (5 vụ), máy bơm bê tông (3 vụ), máy đóng cọc(2 vụ).


Số vụ tai nạn do máy móc, trang thiết bị này chiếm trên 70% trong tổng số vụ, càng là các công ty xây dựng vừa và nhỏ thiếu năng lực tài chính và năng lực hành chính, khi sử dụng máy móc thiết bị trong công việc chứa các loại hình tai nạn và biện pháp an toàn thì càng gặp khó khăn do không có mẫu tiêu chuẩn,


"Mẫu tiêu chuẩn bản kế hoạch làm việc" được Bộ Lao động tạo ra lần này là biện pháp được chuẩn bị để đề phòng tai nạn và giảm thiểu những khó khăn này. "Mẫu tiêu chuẩn bản kế hoạch làm việc" bao gồm các quy tắc an toàn cốt lõi có thể được sử dụng trong các cuộc họp kiểm tra an toàn, bảng kiểm tra an toàn công việc mà người quản lý phải xác nhận, loại hình tai nạn đại diện theo kết quả phân tích trường hợp tai nạn.


Giám đốc Bộ xây dựng an toàn công nghiệp Ryu Kyung-hee đã nói: " Sau khi cân nhắc nguyên nhân chính gây ra nguy hiểm của các vụ yai nạn có thể xảy ra trong lúc sử dụng trang thiết bị, máy móc, chúng tôi đã tạo ra một bản kế hoạch làm việc, các công ty có thể ngăn tai nạn nghiêm trọng bằng cách làm việc theo tiêu chuẩn này".


Jo Sung Joon