Sẽ thành lập Đội lực lượng đặc nhiệm đặc biệt liên quan đến vụ việc cưỡng hiếp ở Sillim-dong?

18/08/2023 17:39Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: Thành phố Seoul

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cho biết: " Những tội phạm ngoài dự đoán cứ xảy ra liên tục làm tôi cảm thấy có trách nhiệm" " Chúng tôi sẽ lắp đặt nhiều hệ thống CCTV, và nỗ lực hết mình để giảm thiểu tối đa điểm mù giám sát".

Ngày 18, Thị trưởng Oh đã đến công viên hiện trường ở Sillim-dong, Gwanak-gu, Seoul nơi xảy ra sự việc cưỡng hiếp và gây thương tích và đã nói như sau: " Tôi sẽ chuẩn bị đối sách thiết thực đối với những sự việc đáng lẽ không nên có mà lại liên tục xảy ra như thế này".


Thị trưởng Oh còn nói thêm " Tôi đang suy nghĩ đến việc thành lập và vận hành Đội lực lượng đặc nhiệm đặc biệt (TF) nghiên cứu đối sách ngăn chặn để giảm thiểu tối đa những chuỗi sự việc xảy ra gần đây" " Tôi sẽ nỗ lực hết sức để người dân có thể an tâm dù chỉ một chút".


Thành phố đã kết hợp với 25 khu tự quản địa phương và sở cảnh sát, quyết định mở rộng đối tượng kiểm tra chung được tiến hành cho tất cả các công viên cơ sở vật chất bằng đường leo núi. Hơn nữa, cũng đã mở rộng lắp đặt hộp đen, CCTV trên đường leo núi chính, khu vực lo ngại xảy ra tội phạm. Lắp đặt băng rôn tại các lối vào đường leo núi, và tăng cường tuyên truyền khuyến cáo nên đi từ nhóm 2 người trở nên hơn là đi một mình.


Park Ah Ram