Chính phủ Hàn Quốc xem xét việc chỉ định ngày 2/10 làm ngày nghỉ lễ tạm thời

25/08/2023 17:43Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: Yonhap

Chính phủ cho biết vào ngày 25 rằng đang xem xét phương án chỉ định ngày 2/10 làm ngày nghỉ tạm thời.

Ngày 2/10 là ngày nằm giữa kỳ nghỉ Trung thu ( bắt đầu từ ngày 28/9 đến 1/10) và ngày Lập quốc Hàn Quốc (3/10). Vì vậy, trong trường hợp ngày này được chỉ định là ngày lễ thì sẽ được nghỉ tận 6 ngày.


Một quan chức của Văn phòng Tổng thống đã chuyển lời rằng: " Đã có kiến nghị từ đảng cầm quyền, và đang trong tình hình xem xét ở cấp Chính phủ".


Được biết, Tổng thống Yoon đã chỉ thị xem xét tích cực việc chỉ định ngày nghỉ tạm thời, sau khi cân nhắc đến việc thúc đẩy tiêu dùng tư nhân và kích hoạt nền kinh tế khu vực.


Có vẻ, việc chỉ định ngày 2/10 làm ngày nghỉ tạm thời nếu được quyết định sau khi trải qua các cuộc thảo luận giữa các đảng, thì sẽ được thẩm định, biểu quyết thong qua cuộc họp quốc hội do Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ tọa.


Hong Son-mi