Hàn Quốc, Tỷ lệ cung cấp nhà ở phúc lợi người cao tuổi chỉ 0.1% so với dân số người cao tuổi, Chính phủ cần nhanh chóng mở rộng

28/08/2023 17:32Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Bộ Đất đai và Giao thông

Vì tỷ lệ cung cấp "nhà ở phúc lợi dành cho người cao tuổi" ở mức 0.1%, nên có ý kiến cho rằng việc cấp bách bây giờ là cần phải mở rộng.

Theo " Tình hình nhà ở phúc lợi xã hội" mà Bộ Đất đai và Giao thông nhận được từ Uỷ viên Meang Sung-kyu vào ngày 28, cho đến bây giờ có khoảng 6838 hộ gia đình được tuyển chọn là nhà ở phúc lợi dành cho người cao tuổi. Trong số đó, có 3924 hộ gia đình đã được cấp nhà ở, 2914 hộ gia đình còn lại đang trong quá trình xúc tiến dự án.


Nhà ở phúc lợi dành cho người cao tuổi cũng cung cấp các dịch vụ phúc lợi đặc biệt cho người cao tuổi, bằng cách liên kết với trung tâm phúc lợi nhà ở, dưới hình thức nhà cho thuê và cơ sở phúc lợi xã hội được áp dụng thiết kế không rào cản.


Thứ tự ưu tiên đầu tiên về tư cách nhập cư là người hưởng trợ cấp y tế hoặc trợ cấp sinh hoạt, tiếp đó là người có công với cách mạng, và cuối cùng là người cao tuổi có thu nhập dưới 50% thu nhập trung bình mỗi tháng của mỗi hộ gia đình.


Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa 80% phí xây dựng theo quy mô. Bộ Đất đai và Giao thông đang có mục tiêu sẽ cung cấp 5000 hộ gia đình cho đến năm 2027.


Mặc dù ngân sách dự án năm 2021 là 24,5 tỷ won, năm 2022 là 43,5 tỷ won và năm nay có vẻ có xu hướng tăng lên là 46,9 tỷ won, nhưng nhà ở phúc lợi dành cho người cao tuổi ngày càng trở nên thiếu thốn.


Tính đến tháng 6 năm ngoái, dân số người cao tuổi trên 65 tuổi là 949 người. Tuy nhiên, nếu xem xét số lượng hộ gia đình trung bình 2.2 người trong 3924 hộ gia đình được cung cấp nhà ở phúc lợi xã hội cho người cao tuổi, thì tỷ lệ cung cấp không quá 0.1%.


Số lượng cung cấp nhà ở Thành phố Seoul là 100 hộ gia đình. Hiện chưa có kế hoạch về việc cung cấp nhà ở tại các khu vực như Busan, Gwangju, Daejeon.


Uỷ viên Meang đã nói: " Xã hội già hóa không còn là tương lai sắp đến gần, mà đó là hiện thực trước mắt" " Bộ Đất đai và Giao thông sẽ tập trung nhân lực vào việc mở rộng mục đích nhà ở phúc lợi xã hội dành cho người cao tuổi quanh khu vực thủ đô để ổn định nhà ở cho người dân. Mặt khác, sẽ mở rộng, thành lập kế hoạch cung cấp nhà ở mang tính toàn diện, và nhanh chóng chuẩn bị cho một xã hội già hóa".


Lee Chul-huyn