Miễn phí thông hành đường cao tốc trong 4 ngày dịp lễ Trung thu

19/09/2023 12:39Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Yonhapnews

Phí thông hành đường cao tốc trên toàn quốc sẽ được miễn trừ, trong 4 ngày mùa Trung thu.

Bộ Giao thông và Đất đai cho biết, tại cuộc họp quốc vụ được tổ chức vào ngày 19 vừ qua, đề án miễn trừ phí thông hành đường cao tốc tên toàn quốc trong 4 ngày mùa Trung thu, từ ngày 28/9 đến 1/10, đã được thông qua.

Tuy nhiên, để miễn giảm phí thông hành đường cao tốc vào ngày 2~3 tháng 10, cần phải xem xét kỹ lưỡng.


 Đối tượng và thời gian miễn phí thông hành là những xe sủ dụng đường cao tốc, dù chỉ là quãng đưỡng ngắn, từ ngày 28/9 đến 1/10. Trong trường hợp đi vào đường cao tốc vào đêm ngày 1/10, hoặc là xuất phát từ sáng sớm ngày 28 thì vẫn được thuộc vào đối tượng được miễn giảm.


Cách miễn phí thông hành cũng giống như ngày thường. Người sử dụng bằng xe Hi-pass có thể đi qua đường cao tốc với nguồn điện được bật sau trang bị thiết bị đầu cuối. Người sử dụng xe ô tô thông thường có thể phát hành quyền đi lại tại trạm thu phí vào đường cao tốc và nộp quyền đi lại tại trạm thu phí.


Đề án miễn phí thông hành tại cuộc họp quốc vụ lần này dự định sẽ phải nhận được sự phê duyện của Tổng thống, và sẽ được tiến hành trong thời gian kỳ nghỉ lế trung thu.


Jeon Won-joon