Trung tâm lưu thông doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt chứng nhận ISO 45001

11/10/2023 11:31Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Trung tâm lưu thông doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trung tâm lưu thông doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết vào ngày 11 rằng họ đã đạt được chứng nhận ISO 45001 về quản lý sức khỏe và an toàn từ Viện chứng nhận kinh doanh Hàn Quốc.

ISO 45001 là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Cơ quan được chứng nhận đồng nghĩa với việc đang quản lý việc bảo vệ an toàn tổ chức một cách có hệ thống, bằng cách tạo môi trường làm việc an toàn, ngăn ngừa tai nạn an toàn và tai nạn công nghiệp trong cơ sở kinh doanh.


Trong quá trình thẩm định chứng nhận, Trung tâm phân phối doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nhận được đánh giá tích cực như thực hiện có hệ thống các hoạt động kiểm tra an toàn của thành phố Seoul thông qua việc xây dựng hệ thống an toàn chữa cháy tòa nhà, cải thiện cơ sở vật chất và mở rộng ngân sách an toàn, đào tạo đối phó với tình huống khẩn cấp chung cho tất cả nhân viên.


Giám đốc Trung tâm Phân phối doanh nghiệp vừa và nhỏ Lee Tae-sil nói: " Việc đạt được giấy chứng nhận lần này là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, nhằm nâng cao hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn" " Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện và mở rộng văn hóa an toàn dựa trên hệ thống quản lý sức khỏe phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu".


Oh Se-eun