Áp dụng luật đeo thiết bị điện tử đối với tội phạm bám đuôi bắt đầu từ ngày mai... Viện kiểm sát " tích cực đối phó"

11/10/2023 18:30Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Yonhapnews

Bắt đầu từ ngày 12, không chỉ tội phạm tình dục mà những tội phạm bám đuôi được phán đoán có khả năng tái phạm cao cũng phải đeo vòng chân điện tử.

Ngày 11, một ngày trước khi 'Luật liên quan đến đeo thiết bị điện tử' được sửa đổi để có thể ra lệnh gắn thiết bị điện tử và quan sát bảo vệ đối với tội phạm bám đuôi được thi hành, Bộ Hình sự thuộc Viện kiểm sát Tối cao đã chỉ thị cho viện kiểm sát tuyến đầu tích cực ứng phó.


Luật đeo thiết bị điện tử trước đó chỉ áp dụng đối với những tội phạm thuộc đối tượng là tội phạm bạo lực tình dục, tội phạm dụ dỗ trẻ vị thành thiên, tội phạm giết người và tội phạm cướp của. Tuy nhiên, nếu điều luật sửa đổi này được thi hành thì tội phạm bám đuôi cũng có thể bị đeo thiết bị điện tử. Đối tượng là những trường hợp dù bị tuyên án là tội phạm bám đuôi nhưng lại tái phạm, hoặc phạm tội bám đuôi từ 2 lần trở lên.


Người phụ trách Viện kiểm sát Tối cao còn nói thêm " Ngay cả khi phạm tội bám đuôi trước ngày luật được thi hành nhưng tính nguy hiểm về khả năng tái phạm tội được công nhận thì vẫn có khả năng yêu cầu (áp dụng luật mới)" " Viện kiểm sát sẽ đối phó một cách nghiêm khắc để bảo vệ an toàn cho người dân".


Kim Im-soo