Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị cần phải tăng cường giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp và đảng chính trị

16/10/2023 18:50Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Yonhapnews

Tại cuộc họp thư ký cấp cao do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì vào ngày 16, Tổng thống đã nói với các người cố vấn thuộc Văn phòng Tổng thống rằng: " Cần phải tăng cường hơn nữa giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp và đảng chính trị".

Người phụ trách Văn phòng Tổng thống đã giải thích về chỉ thị này của Tổng thống rằng việc quan trọng ưu tiên lúc này là tăng cường giao tiếp mang tính chính sách. Ông còn nói thêm: " Tuy hiện nay vẫn đang tổ chức Hội đồng Đảng và Chính phủ nhưng với mục đích là thúc đẩy chính sách Đảng", " Vì Đảng gần với cử tri hơn nên nhận được sự truyền đạt của người dân một cách nhanh nhất. Việc tăng cường giao tiếp giữa Đảng và Chính quyền có thể được coi là một cách để tăng cường giao tiếp với người dân".


Hơn nữa, trong cuộc họp hàng tuần với Thủ tướng Quốc vụ Han Duk-soo, Tổng thống Yoon cũng chỉ thị rằng: " Do sự bất ổn tình hình chính trị Trung Đông mà vật giá lại bắt đầu tăng cao, vì vậy tất cả các phòng ban Chính phủ cần cầu nguyện cho dân sinh ổn định".


Người phụ trách Văn phòng Chính phủ cho biết vật giá chính là vấn đề quốc gia mà Tổng thống Yoon lo lắng nhiều nhất trong số những đề án tồn động của nền kinh tế dân sinh. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng vấn đề vật giá là vấn đề cấu trúc của việc tăng giá dầu quốc tế, dù vậy thì cũng sẽ cố gắng hết sức.


Tiếp đó, người này còn nói thêm: " Bắt đầu từ ngày mai, Bộ trưởng của mỗi bộ phận sẽ kiểm tra kỹ lưỡng vật giá dân sinh tùy theo từng lĩnh vực quản lý" " Nếu cần thiết, sẽ tập hợp các bộ phận liên quan lại với nhau và thảo luận về đối sách tổng hợp".


Hong Son-mi