Tổng thống Hàn Quốc tiếp kiến Thống đốc New Jersey... yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc

19/10/2023 15:16Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Văn phòng Tổng thống

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gặp Thống đốc New Jersey, Mỹ Phil Murphy vào ngày 18 vừa qua, và yêu cầu hỗ trợ các công ty Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon nói với Thống đốc Phil Murphy rằng: " Hiện có khoảng 80 doanh nghiệp Hàn Quốc đã tiến vào thị trường New Jersey, đã và đang đóng góp đáng kể vào việc tạo việc làm tại địa phương". Tổng thống cũng yêu cầu sự quan tâm đến các doanh nghiệp để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể hoạt động suôn sẻ.


Ngài cũng đề cập đến việc đồng bào Hàn Quốc ở New Jersey là đồng bào lớn thứ 3 tại Mỹ và mong muốn Chính phủ Mỹ có thể hỗ trợ và giúp đỡ, quan tâm đến đồng bào Hàn Quốc.


Thống đốc Phil Murphy đáp lại rằng: " Chúng tôi sẽ quan tâm để đảm bảo an toàn và tăng cường quyền lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc".


Tiếp đó, ông cũng nói thêm :" Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế hơn nữa giữa Hàn Quốc và New Jersey thông qua chuyến thăm này". Ông hy vọng trong tương lai sẽ mở rộng hợp tác trong các kĩnh vực như khoa học đời sống, công nghệ pin và năng lượng sạch.
 

Hong Son-mi