Tập đoàn Sampyo hỗ trợ cho những người làm việc tại trung tâm phúc lợi và người có hoàn cảnh khó khăn ở quận Dongdaemun

25/10/2023 12:10Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Tập đoàn Sampyo

Tập đoàn Sampyo đã cùng với những người làm việc tại Trung tâm Phúc lợi Xã hội quận Dongdaemun, thành phố Seoul triển khai dự án "SPoon UP" vì các gia đình có kinh tế khó khăn.

Dự án này là chiến dịch cống hiến xã hội hỗ trợ dịch vụ phục vụ bữa ăn cho đoàn thể hoặc cơ quan cần đến sự quan tâm và động viên chia sẻ của xã hội.


Đây là hoạt động thứ 2 được diễn ra, sau lần hỗ trợ xe đồ ăn vặt cho Trường trung học cơ sở đường sắt Yongsan nhân ngày đường sắt vào 28 tháng 6 vừa qua. Tập đoàn dự định sẽ hỗ trợ xe cà phê dành cho những người làm việc hoặc người đến cơ sở Trung tâm Phúc lợi Xã hội, bắt đầu từ ngày 24 đến ngày 27.


Để làm được điều này, Tập đoàn đã tuyển 5 cơ quan làm đối tượng hỗ trợ như là Trung tâm gia đình quận Dongdaemun, sau khi nhận đăng ký từ các cơ quan phúc lợi xã hội thông qua Hội đồng bảo an xã hội khu vực Dongdaemun, dựa trên sự hợp tác cùng với quận Dongdaemun.


Tập đoàn còn trao gửi tiền hỗ trợ cho Văn phòng quận Dongdaemun, nhằm hỗ trợ cho không chỉ là những người làm việc tại Trung tâm Phúc lợi Xã hội mà cả những hoàn cảnh khó khăn có kinh tế yếu.


Người phụ trách Tập đoàn Sampyo nói rằng: "Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nhiều hoạt động để có thể hỗ trợ những người làm việc tại trung tâm phúc lợi và những người có hoàn cảnh khó khăn".


Lee Soo-il