Hàn-Mỹ hội ý về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, tăng cường ứng phó đối với đe dọa không gian mạng

08/11/2023 13:28Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Bộ Ngoại giao

Chính phủ đã mở "cuộc họp nhóm nghiệp vụ Hàn-Mỹ lần thứ 5" để đối phó với các mối đe dọa mạng của Triều Tiên, tại Washington, D.C vào ngày 6~7 vừa qua.

Theo Bộ Ngoại giao vào ngày 8, tại cuộc họp Trưởng ban Kế hoạch đối ngoại hạt nhân Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Lee Joon-il và Phó đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jung Park đã đồng ý nhanh chóng với cộng đồng quốc tế, khi mà Bắc Hàn liên tục phát trienr những thủ thuật và kỹ thuật hacking mới nhằm tránh nỗ lực ngăn chặn của cộng đồng quốc tế.


Hai bên cũng đã quyết định tích cực tìm kiếm phương án mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, vì phương pháp rửa tiền tài sản ảo của Triều Tiên ngày càng được nâng cao.


Ngoài ra, hai bên cũng đã cường nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn việc mở cửa biên giới, chú ý đến khả năng Triều Tiên sẽ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và phái lao động CNTT ra nước ngoài.


Nhóm nghiệp vụ đối với các mối đe dọa mạng của Triều Tiên, Hàn-Mỹ đã mở rộng kênh đối thoại thông qua năm cuộc hop toàn thể Chính phủ, ra mắt vào tháng 8 năm ngoái.


Park Young-hoon