Chính phủ mở rộng xuất hàng thị trường táo xấu...ổn định vật giá là ưu tiên hàng đầu

08/11/2023 17:47Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Chính phủ quyết định mở rộng xuất hàng sớm hợp đồng táo như một phần của sự ổn định vật giá, đồng thời mở rộng xuất hàng thị trường táo xấu.

Giám đốc quản lý tài chính của Bộ Chiến lược và Tài chính Lim Ki-geum đã đến thăm Trung tâm phân phối trái cây tại huyện Yesan, tỉnh Chungnam vào ngày 8 để kiểm tra kế hoạch mở rộng xuất hàng táo xấu và xuất hàng sớm thị trường táo, đồng thời lắng nghe kiến nghị của người dân.


Trong buổi gặp mặt vào ngày này, Giám đốc Lim nhấn mạnh rằng " Trong tình hình vật giá bất ổn như hiện nay, vật giá là vấn đề dân sinh, trong đó việc ổn định vật giá thực phẩm là vấn đề chính sách được ưu tiên hàng đầu".


Tiếp đó, ông cho biết sẽ xúc tiến chính sách ổn định vật giá được phát biểu vào ngày 2 vừa qua để ổn định vật giá tực phẩm mà không có sự trở ngại nào, yêu cầu sự hưởng ứng cũng như sự tích cực tham gia của nhà sản xuất, tổ chức lưu thông sản xuất và công ty lưu thông.


Liên quan đến ổn định giá bán buôn táo gần đây tăng hơn 80% so với năm ngoái do lượng xuất hàng giảm vì yếu tố nhiệt độ thời tiết thấp, Giám đốc Lim cũng yêu cầu tập trung xuất hàng sớm (15.000 tấn táo tính đến tháng 12) và xuất hàng táo xấu (1.500 tấn). Tiếp đó, ông cũng cam kết sẽ hợp tác quảng bá và hỗ trợ kịp thời chi phí vận chuyển và tuyển chọn táo liên quan đến việc mở rộng xuất hàng lô hàng táo xấu của Chính phủ.


Người phụ trách Hiệp hội nông nghiệp dự toán ngân sách đã nói: " Sau khi tiến hành tuyển chọn những quả táo xấu khi kết thúc mùa thu hoạch, từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12 chúng tôi sẽ tích cực hợp tác trong chính sách ổn định vật giá táo của Chính phủ, như chính thức mở rộng xuất hàng táo xấu".


Lee Ji-hoon