Cơ quan Xúc tiến Hoạt động thanh thiếu niên Hàn Quốc thực hiện "chia sẻ sạch KYWA 2023"

09/11/2023 16:19Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Cơ quan Xúc tiến Hoạt động thanh thiếu niên Hàn Quốc

Giám đốc Son yeon-ki và tất cả nhân viên của Cơ quan Xúc tiến Hoạt động thanh thiếu niên Hàn Quốc (Korea Youth Work Agency) đã tiến hành "chia sẻ sạch KYWA 2023".

Chia sẻ sạch KYWA là hoạt động đóng góp xã hội theo hình thức tham gia của Cơ quan Xúc tiến Hoạt động thanh thiếu niên Hàn Quốc (KYWA), được vận hành từ năm 2014 đến nay, các nhân viên giúp làm sạch khu vực địa phương như thu gom rác và trang bị các cơ sở vật chất. Những bước đi trong lúc hoạt động được chuyển đổi thành tiền quyên góp sau đó quyên góp số tiền đó cho khu vực địa phương.


Sự kiện lần này được tổ chức tại quận Seodaemun, thành phố Seoul- nơi có Cơ quan Xúc tiến Hoạt động thanh thiếu niên Hàn Quốc. Cơ quan cho biết sẽ đo lường số bước đi của các nhân viên khi hoạt động thanh lọc môi trường thông qua ứng dụng "big work", sau đó chuyển thành số tiền quyên góp và gửi số tiền vật phẩm cần thiết dành cho "những thanh thiếu niên chuẩn bị cuộc sống tự lập".


Người phụ trách Cơ quan Xúc tiến Hoạt động thanh thiếu niên Hàn Quốc đã tham gia vào sự kiện lần này bày tỏ cảm nghĩ của mình rằng: " Thông qua cơ hội lần này, tôi tự hào vì bước đi của mình đã giúp ích cho cộng đồng và những thanh niên chuẩn bị cho cuộc sống tự lập. Trong thời gian qua, tôi đã bỏ bê việc tập thể dục, nhưng thật tốt khi đi bộ vừa có thể khỏe mạnh vừa có thể thực hiện việc chia sẻ dù chỉ một chút. Trong tương lai, tôi sẽ tích cực tham gia".


Han Je-yoon