Bộ Giao thông vận tải và Đất đai cải thiện tính chính xác trong việc phân tích tính dễ xảy ra thiên tai

13/11/2023 11:50Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Bộ Giao thông vận tải và Đất đai đang lên kế hoạch cải thiện phân tích tính dễ xảy ra thiên tai để ngăn chặn thiệt hại do thiên tai gây ra, điển hình là lũ lụt.

Bộ Giao thông vận tải và Đất đai cho biết vào ngày 13 rằng sẽ thông báo hành chính về đề án sửa đổi hướng dẫn sử dụng và phân tích tính dễ xảy ra thiên tai ở khu đô thị, nhà ở do biến đổi khí hậu với nội dung như trên. Đây là biện pháp tiếp theo của "phương án tăng cường khả năng ứng phó với thiên tại tại đô thị, nhà ở do biến đổi khí hậu" được công bố vào tháng 2 vừa qua.


Phân tích tính dễ xảy ra thiên tai là một hệ thống phân tích trước mức độ dễ bị chịu ảnh hưởng của thiên tại và phản ánh trong quy hoạch đô thị, bắt buộc từ năm 2015 để tạo ra một thành phố an toàn về thiên tai.


Đề án sửa đổi lần này được chuẩn bị dựa trên sự cần thiết phải cải thiện như phản ánh mưa lớn tập trung cục bộ thường xuyên xảy ra do biến đổi khí hậu.


Để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của việc phân tích tính dễ xảy ra thiên tai do mưa lớn, đơn vị phân tích sẽ được thay đổi từ đơn vị thống kê dân số hiện có (khu vực tiêu chuẩn 500 người) thành đơn vị dưới 100m×100m. Thông qua việc này, sẽ nâng cao độ chính xác không gian, các chỉ số phân tích được bảo trì để bao gồm nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại thiên tai tại các khu đô thị nhà ở, chẳng hạn như đặc tính địa hình, khí hậu cực đoan.


Ngoài ra, còn cải thiện phương pháp phân tích để điểm số được phản ánh trong từng cấp bậc tùy theo từng chỉ số.


Đề án sửa đổi sẽ được thực hiện từ 6 tháng sau tính từ ngày quá hạn, sau khi đã sửa đổi và xem xét thời gian cần thiết để hiểu rõ phương pháp phân tích được các chính quyền địa phương lập kế hoạch quận, thành phố cải tiến. Sau ngày thi hành, thì đề án kế hoạch sẽ được áp dụng.


Trưởng ban Hỗ trợ sinh lực thành phố thuộc Bộ Giao thông vận tải và Đất đai đã nói: " Mong rằng, dự luật được sửa đổi lần này sẽ đem lại giúp đỡ trong việc phòng tránh thiệt hại thiên tai do biến đổi khí hậu" " Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục tập trung nỗ lực trong việc tăng cường ứng phó thiên tai trên tất cả các địa bàn thành phố một cách có hệ thống".


Jeon Won-joon