Công ty phát triển du lịch Korail cùng với quận Buyeo hợp tác thỏa thuận kích hoạt hóa du lịch

27/11/2023 17:11Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Công ty phát triển du lịch Korail

Ngày 27, Công ty phát triển du lịch Korail đã cùng với quận Buyeo ký kết 'thỏa thuận hợp tác cùng phát triển và quảng bá du lịch Buyeo sử dụng đường sắt'.

Cùng với hiệp ước lần này, Công ty phát triển du lịch Korail dự định sẽ chuẩn bị phương án kích hoạt hóa du lịch khu vực như quảng bá, thu hút khách du lịch sử dụng dịch vụ đường sắt, quận Buyeo hỗ trợ và hợp tác đối với việc kích hoạt thị trường truyền thống thương mại trong khu vực. Đặc biệt, còn có kế hoạt sẽ hợp tác trong việc phát triển các content du lịch phù hợp, vận hành gói sản phẩm liên kết với các lễ hội biêu biểu, du lịch giáo dục cùng với học sinh tiểu học- trung học phổ thông - trung học cơ sở.


Giám đốc Điều hành Công ty phát triển du lịch Korail Kwon Sin-il đã nói: "Chúng tôi dự định sẽ kết hợp kênh quảng bá và nền tảng du lịch đường sắt của Công ty du lịch Korail với nhau tại các địa danh du lịch nổi tiếng của quận Buyeo, nơi lịch sử Bách Tế ngủ quên", "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cùng với các địa phương, bao gồm quận Buyeo nhằm mở rộng bước chân của khách du lịch nước ngoài tập trung hơn 80% ở Seoul ra toàn quốc".


Kim Sung-hwan