Chủ nghĩa không con của các cặp đôi mới cưới ở Hàn Quốc ngày càng tăng dần

18/12/2023 10:00Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo điều tra, năm ngoái, trong số 10 cặp vợ chồng mới kết hôn thì có đến 3 cặp là vợ chồng đi làm và không có con cái.

Theo "Kết quả thống kê cặp vợ chồng mới kết hôn năm 2021" của Cục thống kê vào ngày 18, trong số 815,357 cặp vợ chồng mới kết hôn và đăng ký kết hôn chưa được 5 năm vào năm trước thì cặp vợ chồng vừa đi làm và không có con cái là 234,066 cặp, chiếm nhiều nhất với 28,7%.


Trong số những cặp mới kết hôn, cặp vợ chồng không có con cái vào năm 2015 là 212,733 cặp, chỉ chiếm 18,0%. Ít hơn những cặp vợ chồng 1 người đi làm và có con cái ( 409,014 cặp, 24,7%); cặp vợ chồng cả hai đi làm và có con cái (292,826 cặp, 24,8%).


Tuy nhiên, tỷ lệ những cặp vợ chồng không có con dần tăng lên. Năm 2018 là 21,7%; năm 2020 là 25,8%; năm ngoái ghi mức kỷ lục cao nhất. Ngược lại, tỷ lệ những cặp vợ chồng có 1 người đi làm và có con cái- hình thức phổ biến nhất của các cặp vợ chồng mới cưới vào năm 2015 càng ngày càng giảm, cụ thể vào năm 2018 là 30,0% đến năm 2022 là 26,2%.


Tỷ lệ những cặp vợ chồng không con cái năm 2021 là 27,7% lần đầu áp đảo tỷ lệ những cặp vợ chồng 1 người đi làm và không có con cái (24,3%).


Lee Jung-yeon