Hàn Quốc hỗ trợ tập trung các cơ sở yếu kém quy mô nhỏ như trung tâm sinh hoạt dành cho người già

28/12/2023 14:19Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Bộ Giao thông vận tải và đất đai

Bộ Giao thông vận tải và Đất đai cho biết đã cùng với Bộ Phúc lợi và Y tế chọn 60 khu vực là khu tự quản địa phương hỗ trợ tập trung nhằm tăng cường quản lý an toàn đối với những cơ sở yếu kém quy mô nhỏ, chẳng hạn như trung tâm sinh hoạt dành cho người già. Thông qua điều này, hai bên dự định sẽ đào tạo hơn 400 nhân lực kiểm tra người lớn tuổi vào năm tới để thực hiện kiểm tra an toàn đối với hơn 24,000 trường hợp.

Số vụ kiểm tra và nhân lực kiểm tra dự định sẽ tiếp tục được mở rộng, đến năm 2027 sẽ mở rộng thành 1000 nhân lực và 60,000 trường hợp. 


Nhân lực kiểm tra lớn tuổi được tào tạo dành cho đối tượng trên 60 tuổi tùy theo dự án quản lý an toàn thiết bị thông minh. Thù lao nhận được mỗi tháng là 760,000 won.


60 địa điểm được lựa chọn là khu tự quản địa phương hỗ trợ tập trung lần này đã được lựa chọn và cân nhắc dựa trên các tiêu chí mang tính tổng hợp như tình hình các cơ sở vật chất của các trung tâm sinh hoạt dành cho người già, tính tích cực tham gia, có đảm bảo được chi phí địa phương để tham gia vào dự án quản lý an toàn thiết bị thông minh hay không.


Từ năm sau, Bộ Giao thông vận tải và Đất đai sẽ cùng với Bộ Phúc lợi và Y tế sẽ bố trí nhân lực người lớn tuổi và thực hiện kiểm tra an toàn đối với 46,000 cơ sở trung tâm dân sự sinh hoạt dành cho người già có mối lo ngại về tính an toàn.


Theo kết quả kiểm tra, các cơ sở có vấn đề lớn về tính an toàn sẽ nhận được chỉ thị về phương án cải tạo, sửa chữa thông qua sự kiểm tra kỹ lưỡng của Cơ quan Quản lý an toàn giao thông vận tải và đất đai. Chi phí cải tạo cơ sở vật chất và dự án tu sửa xanh sẽ được hỗ trợ.


Jeon Won-joon