Y bác sĩ ở Hàn Quốc sau khi bị tước giấy phép thì có thể xin cấp lại?

24/01/2024 10:16Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Trong quá trình điều tra của cảnh sát, người bác sĩ kê đơn trái phép có chất cấm cho 'Nam chủ nhân chiếc xe Rolls Royce' gần đây đã bị phát hiện ra hành động quay lén và tấn công tình dục bệnh nhân nữ. 6 bác sĩ kê đơn chất cấm trái phép cho diễn viên Yoo Ah-in dưới danh nghĩa người khác mà không kiểm tra cũng đã được đưa ra xét xử vào ngày 9 vừa qua. Trong số những người này cũng có bác sĩ tự sử dụng chất cấm.

Những bác sĩ phạm tội nghiêm trọng như kê đơn trái phép, sử dụng ma túy, xâm hại tình dục sau đó bị phát hiện liên tiếp, có ý kiến cho rằng cần có biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với những người này. Dưới góc nhìn giới luật chỉ ra rằng không phải chỉ là tăng cường 'tước giấy phép hành nghề' mà còn phải cụ thể hóa 'tiêu chuẩn cấp lại giấy phép'.


Theo thông tin mà Nhật báo Asia Today tổng hợp vào ngày 24, 'Đạo luật y tế' tước giấy phép hành nghề khi y bác sĩ thực hiện hành vi phạm tội và nhận mức hình phạt cầm tù đã được thi hành từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, sau hi giấy phép bị hủy,và qua một thời gian nhất định thì có thể nhận lại được giấy phép hành nghề và trở lại hoạt động y tế.


Theo Bộ Sức khỏe và Phúc lợi, từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2023 số y bác sĩ bị tước giấy phép hành nghề là 526 người, trong số đó số lượng bác sĩ chiếm nhiều nhất với 300 người. Trong số 526 người bị tước giấy phép, có 39.7% (209 người) được tái cấp giấy phép, trong số các bác sĩ có đến 136 bác sĩ (chiếm 42%) tái cấp giấy phép. Đặc biệt, có đến 8 bác sĩ sau khi bị tước giấy phép với lý do thường xuyên sử dụng ma túy trong vòng 5 năm gần đây cũng đã được tái cấp lại giấy phép.


Đối với tội phạm xâm hại tình dục thì chưa có trường hợp nào đăng ký cấp lại giấy phép. Bởi vì, trong vòng 4 năm trở lại không có trường hợp nào bị tước giấy phép do phạm tội xâm hại tình dục. Theo tài liệu mà Nghị sỹ Nam Im-sun của Đảng Dân chủ Đồng hành nhận được từ sở cảnh sát vào tháng 12 năm ngoái, thì từ năm 2018 đến năm 2022, trong vòng 5 năm số lượng bác sĩ bị bắt vì tội xâm hại tình dục đạt con số 800 người.


Luật sư Park Ho-sa, một luật sư chuyên về y tế cho biết: "Theo luật hiện hành, thì tùy thuộc vào loại hình bị tước giấy phép, mà có thể qua thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm thì có thể xin cấp lại giấy phép".


Kim Chae-yeon