Chính phủ Hàn Quốc nhất quán với quan điểm sẽ làm theo nguyên tắc đối với các bác sĩ chuyên khoa không đi làm

13/03/2024 11:37Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Đối với đề án xin hoãn việc tăng số lượng sinh viên trường y lại 1 năm nữa của các giáo sư đại học y, Văn phòng Tổng thống cho biết "Đây không phải là đề án".

Thư ký cấp cao xã hội Văn phòng Tổng thống ông Jang Sang Yoon đã xuất hiện trên đài SBS vào sáng 13 (hôm nay) và cho biết" Thiệt hại của việc lùi lại thêm 1 năm là rất nghiêm trọng, vì thế đây không phải là đề án để suy nghĩ". 


Thư ký Jang còn nhấn mạnh ràng "Việc tăng bổ sung 2000 sinh viên vào năm nay là vấn đề mất rất nhiều thời gian", "Nếu tiếp tục lùi lại thêm 1 năm nữa chả khác nào nói hãy lùi việc cải cách y tế thêm 1 năm". Tiếp đó ông còn chỉ ra rằng đây là vấn đề mà Chính phủ phải chịu trách nhiệm và giải quyết, thế nên việc giao nhiệm vụ này cho bên cơ quan thứ 3 chỉ là đùn đẩy trách nhiệm của Chính phủ mà thôi.


Trước đó, trong cuộc họp phóng viên quốc hội được tổ chức vào ngày 12, Trưởng ban Chính sách khẩn cấp của Hiệp hội giáo sư đại học Trường Đại học Seoul-ông Bang Jae Seung chủ trương "Sau khi ủy thác phân tích cho cơ quan thứ 3 ở nước ngoài nhận được sự tín nhiệm, dựa trên căn cứ phân tích được thì phải quyết định vấn đề tăng số lượng bác sĩ vào 1 năm sau".


Khi được hỏi về kế hoạch xử phạt hành chính đình chỉ giấy phép đối với những bác sĩ không đi làm trở lại, Thư ký Jang nhấn mạnh "Như đã cảnh báo trước vào tháng 2, hành động tập thể là phạm pháp", "Mặc dù đã đưa ra lệnh bắt đầu công việc và quay trở lại đi làm cho đến ngày 29 tháng 2, tuy nhiên vẫn không quay trở lại, Điều này phải tiến hành theo nguyên tắc".


Ngoài ra, đối với đề cập về khả năng các giáo sư trường y Đại học Seoul nộp đơn từ chức vào ngày 18 sắp tới, ông cũng đưa ra quan điểm sẽ ứng phó theo nguyên tắc. Ông giải thích rằng "Việc những giáo sư đại học y đang làm với tư cách là bác sĩ cũng được áp dụng theo luật y tế, tương tự nếu là thôi việc tập thể và không có lý do đặc biệt cá nhân đều sẽ đưa ra lệnh yêu cầu bắt đầu công việc theo luật y tế và xử phạt hành chính như đình chỉ giấy phép cũng sẽ được áp dụng tương tự".


Đối với tình hình hiện trường y tế hiện nay, ông nói rằng mặc dù đó là tình hình khẩn cấp tuy nhiên nó đang vẫn đang hoạt động mà cho đến bây giờ chưa có bất kỳ trở ngai nào.


Tiếp đó, ông giải thích "Số bệnh nhân nhập viên vào bệnh viện tổng hợp cấp cao đã giảm 40% và phẫu thuật cũng đã giảm hơn một nửa, tuy nhiên số bệnh nhân nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt vẫn đang được duy trì mà không có sự biến động nào", "Việc điều trị cho các bệnh nhân mắc bênh nặng tại 408 phòng cấp cứu trên toàn quốc vẫn đang được tiến hành mà không gặp phải khó khăn nào".


Hong Son Mi