Chính phủ Hàn Quốc hợp tác với các nước là nạn nhân để giải quyết vấn đề người bị giam giữ ở Triều Tiên

14/03/2024 17:57Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nhà truyền giáo Choi Chun Gil bị bắt tại Triều Tiên vào năm 2014/ Yonhapnews

Chính phủ Hàn Quốc lên tiếng về việc hỗ trợ giao lưu quốc tế với các nước là nạn nhân (chẳng hạn như Nhật Bản) để giải quyết vấn đề của những người bị bắt cóc sang Triều Tiên. Sáu công dân Hàn Quốc, bao gồm Kim Jeong Wook, Kim Guk Gi và Choi Chun Gil, đã bị giam giữ hơn 10 năm tại Triều Tiên, trong số 3835 người (con số ước tính) bị bắt cóc sau chiến tranh thì có đến 516 đã không thể quay trở lại Hàn Quốc.

Theo Bộ Thống nhất vào ngày 14, năm nay đã thiết lập kế hoạch xúc tiến để giải quyết vấn đề người bị bắt cóc, người bị giam giữ và những tù binh Hàn Quốc. Đặc biệt, thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Chính phủ đặt mục tiêu yêu cầu xác nhận thông tin sống chết và phản ánh khuyến cáo kêu gọi Liên Hợp Quốc giải quyết vấn đề trong Đánh giá nhân quyền định kỳ(UPR) đối với Triều Tiên vào tháng 11 sắp tới.

Dự kiến sẽ hỗ trợ giao lưu dân sự và các hoạt động liên minh quốc tế với những tổ chức có liên quan đến gia đình chịu thiệt hại của việc bị bắt cóc sang Triều Tiên. Được biết, gia đình nạn nhân bị bắt cóc sang Triều Tiên như gia đình của Otto Warmbier người Mỹ đã chết ngay sau khi được thả sau thời gian bị giam giữ vào năm 2016, đồng thời cũng đang xem xét phương án khơi dậy sự quan tâm.

Bộ Thống nhất cho biết: "Năm nay là 10 năm kể từ khi các nhà truyền giáo Kim Guk Gi và Choi Chun Gil bị giam giữ ở Triều Tiên. Chúng tôi sẽ hợp tác với người dân Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế để cố gắng giải quyết vấn đề bắt cóc, giam giữ tù binh Hàn Quốc."

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tiếp tục gửi thông điệp đến Triều Tiên để kêu gọi xác nhận sự sống chết và thả những người bị bắt cóc và giam giữ về Hàn Quốc, đồng thời chuẩn bị phương án đàm phán với Triều Tiên để chuẩn bị cho việc nối lại đối thoại Nam Bắc.

Park Young Hoon