Chính phủ tăng cường điều trị, tái hòa nhập xã hội đối với tội phạm sử dụng ma túy

19/06/2023 12:01Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Ngày 19/4, Tòa án cùng với Văn phòng Công tố Tối cao và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm bắt đầu vận hành thí điểm mô hình ' đình chỉ khởi tố có điều kiện tái hòa nhập xã hội, điều trị phù hợp' .


Mô hình liên kết là mô hình đặt trọng điểm vào việc hồi phục sức khỏe xã hội của những người nghiện ma túy, phân loại các đối tượng có ý chí mạnh mẽ muốn được điều trị, tái hòa nhập trong số các tội phạm sử dụng chất ma túy bị bắt, và tùy theo mức độ nghiên mà chuyên gia sẽ cung cấp chương trình điều trị, tái hòa nhập phù hợp.


Viện kiểm soát sẽ lựa chọn đối tượng được tham gia trong số các đối tượng sử dụng ma túy và thông báo lên Cục Quản lí Thực Phẩm và Dược Phẩm, sau đó Ban ủy viên chuyên gia được thành lập từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm sẽ đề nghị tính cần thiết liên kết trị liệu, chương trình phù hợp tùy thuộc vào mức độ nghiện của đối tượng

Viện kiểm sát sẽ tham khảo những điều này và áp dụng đình chỉ khởi tố có điều kiện tiên quyết.


Đình chỉ khởi tố có điều kiện tiên quyết là chế độ đình chỉ khởi tố với điều kiện dẫn đầu trong 6 tháng thông qua việc điều trị, giáo dục chống tái phạm và tư vấn, theo dõi thuốc của Viện quan sát bảo vệ, , 


Đối tượng mô hình liên kết được kiểm tra có đạt chỉ tiêu điều kiện tiên quyết hay không thông qua việc theo dõi kiểm tra thuốc của Viện giám sát bảo vệ Tòa án đồng thời phải tham gia chương trình điều trị phục hồi trong Trung tâm tái cai nghiện của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Cơ quan bảo vệ điều trị Bộ phúc lợi sức khỏe tùy theo việc xử lí đình chỉ khởi tố không điều kiện,''


Giám đốc kế hoạch an toàn ma túy của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ông Kim Myung Ho đã nói " dự án thử nghiệm mô hình liên kết lần này sẽ trở thành nền móng xây dựng hệ thống mà ở đó những người nghiện ma túy có thể quay trở lại xã hội bằng cách đảm bảo tính liên tục của việc phục hồi, điều trị cơn nghiện của các tội phạm sử dụng ma túy".


Park Jae Wook- Trưởng phòng Ban tội phạm tổ chức ma túy Phòng công tố Tối cao cho biết " nếu chúng tôi không thể lựa chọn nghiêm ngặt những người sử dụng ma túy thuần túy có ý chí cai nghiện mạng mẽ, và không đạt chỉ tiêu các điều kiện như để tái nghiện lại thì sẽ hủy bỏ lệnh hoãn khởi tố và sẽ để những đối tượng đó có thể tham gia chương trình một cách đều đặn bằng cách khởi tố theo nguyên tắc để có thể điều trị phục hồi".


Cục trưởng Cục chính sách đề phòng tội phạm Tòa án Yoon Woong Jang nhấn mạnh " trong thời gian dự án thí điểm, chúng tôi sẽ tạo ra mô hình phòng chống tái phạm tội một cách chắc chắn như thực hiện một cách tích cực việc kiểm tra uống thuốc đúng giờ một cách bất giờ, góp phần tạo động lực liên tục để Viện giám sát bảo vệ tham gia tốt chương trình".


Kim Chul Joon

Dịch: Nguyễn Thị Trang