Bảo hiểm thương mại Hàn Quốc bắt tay với Tập đoàn "Vin group", doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

26/06/2023 10:00Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Nguồn: Bảo hiểm thương mại Hàn Quốc cung cấp

Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc cho biết vào ngày 23 đã cùng với tập đoàn Vingroup- doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam ở Hà Nội ký hiệp ước công việc nhằm tăng cường hợp tác quốc tế.

Hiệp ước lần này đặt nền móng hợp tác giữa 2 bên công ty và chuẩn bị nhằm mở rộng cơ hội giao lưu nhân chyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol.


Thông qua hiệp ước, hai bên công ty cùng hợp tác vào việc tham dự dự án và phát triển thị trường mới, đồng thời cũng nỗ lực song phương nhằm nâng cao tính cạnh tranh xuất khẩu và hợp tác thông thường giữa 2 nước.


Nội dung chủ yếu của hiệp ước là hỗ trợ bảo hiểm thương mai để thúc đẩy dự án chung và phát triển thị trường mới, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tham gia vào dự án mà Tập đoàn Vingroup xúc tiến.


Với sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và xe điện mà Tập đoàn Vingroup phát triển, thì thật sự kỳ vọng rằng các doanh nghiệp này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chiến lược cốt lõi mà Chính phủ đang thúc đẩy, và mở rộng đơn đặt hàng ở khu vực Đông Nam Á.


Ngoài ra, trước đó vào ngày 20 Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc còn cùng với PT Asuransi ASEI Indonesia (ASEI)- cơ quan tài chính xuất khẩu của Indonesia ký hiệp ước công việc nhằm nâng cao xuất khẩu trong khu vực.


Indonesia là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như đất hiếm và niken, và hiệp ước lần này có thể chiếm ưu thế trong việc đảm bảo mạng lưới cung cấp ổn định cần thiết cho sự phát triển ngành công nghiệp xe điện và pin trong nước.


Giám đốc Công ty bảo hiểm thương mại Hàn Quốc Lee In Ho đã nói " Các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam là khu vực phát triển tiềm năng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động phong phú, là parter thương mại giao lưu cần thiết nhằm mở rộng xuất khẩu và phát triển ngành công nghiệp chiến lược trong nước"  "trong tương lai chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để các công ty của chúng tôi có thể có nhiều cơ hội xuất khẩu hơn trên thị trường thế giới bằng cách liên tục tăng cường liên kết các công ty toàn cầu bao gồm Đông Nam Á"


Jang Ye Rim

Dịch: Nguyễn Thị Trang