Quận Yeongdeungpo chính thức xúc tiến việc thu thuế đối với người nước ngoài

29/06/2023 15:19Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Ảnh do Quận Yeongdeungpo cung cấp

Quận Yeongdeungpo thành phố Seoul cho biết vào ngày 29 rằng sẽ chính thức bắt đầu thu thuế đối với người nước ngoài nộp thuế chậm. Quận đã làm bảng hướng dẫn cách nộp thuế bằng nhiều thứ tiếng để gửi đến những người chưa nộp thuế và dán ở Cục quản lý xuất nhập cảnh, trung tâm phường.

Theo tiêu chuẩn tháng 6, có 6831 người nước ngoài nộp thuế địa phương chậm. Điều này thể hiện việc số người nộp chậm chiếm 15%, số vụ nộp chậm chiến 10.514 vụ, số tiền nộp chậm là 77 triệu won. Theo từng quốc gia, số người nộp chậm lần lượt thuộc Trung Quốc, Mỹ, Canada. Tỉ lệ người nói Tiếng Anh và Tiếng Trung thanh toán thuế chậm tương ứng với khoảng 97% trong tổng số những người ngoại quốc thanh toán chậm.


Quận còn triển khai các hoạt động thu tiền thuế đa dạng như hướng dẫn chế độ hủy bỏ tư cách lưu trú trong nước và hạn chế trong việc gia hạn visa; tịch thu tài sản tài chính như bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh, bảo hiểm về nước; tịch thu tiền gửi, tiền lương đối với những người nước ngoài thanh toán tiền thuế địa phương chậm. 

Quận còn dự định xây dựng hệ thống thu thuế mạnh mẽ thông qua việc kiến nghị cơ quan cấp trên cải thiện chế độ và pháp luật.


Hơn nữa, Quận Yeongdeungpo cũng làm bảng hướng dẫn bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung để khuyến khích người ngoại quốc tự nguyện nộp thuế và ngăn chặn trước những bất lợi xảy ra như hạn chế gia hạn vi gia do không nhận thức được việc nộp thuế muộn. Bản hướng dẫn đã được gửi đi đến những người nộp thuế muộn và còn được dán ở những nơi như Trung tâm phường Dearim, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa mà người ngoại quốc thường xuyên lui đến.


Người phụ trách Quận đã nói rằng " chúng tôi sẽ theo dõi những người ngoại quốc không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để người dân nộp thuế một cách trung thực không cảm thấy bị cưỡng đoạt và chúng tôi cũng sẽ thực hiện định nghĩa thuế và thiết lập văn hóa nộp thuế lành mạnh".


Ji Hwan Hyeok

Dịch: Nguyễn Thị Trang