MD GlobalNet, tiến hành buổi tư vấn, giáo dục tái khởi nghiệp

18/07/2023 14:43Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: MD GlobalNet

MD GlobalNet cho biết vào ngày 18 rằng, đã cùng với Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp liên doanh vừa và nhỏ tuyển dụng người tham gia 'buổi tư vấn, giáo dục đặc biệt tái khởi nghiệp'.

Buổi tư vấn, giáo dục tái khởi nghiệp được vận hành miễn phí toàn bộ quá trình  với đối tượng là 150 người tái khởi nghiệp (dự bị) có tiền sử đóng cửa trong quá khứ, tổ chức tại Seoul tại Seoul và Daejeon.

10 người hoàn thành xuất sắc sẽ được hưởng ưu đãi miễn đánh giá tài liệu hành trang thành công tái thử thách của Khởi nghiệp Jin Hong Won, quyền hạn đăng ký đặc cách chuyên dụng quỹ tái khởi nghiệp của Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp liên doanh vừa và nhỏ


Nội dung chi tiết của buổi tư vấn là được cung cấp cơ hội duy trì đầu tư thông qua buổi tư vấn đầu tư doanh nghiệp, buổi tư vấn chiến lược tư vấn thành công tái khởi nghiệp hình thức 1:1 tùy từng doanh nghiệp, giáo dục đặc biệt phù hợp với tái khởi nghiệp, workshop tái thử thách-phân tích nguyên nhân thất bại.


Lee Sang Bal-Giám đốc MD GlobalNet đã nói " Mong là những chủ doanh nghiệp có mong muốn làm lại sẽ đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội lần này, vì có thể nhận được sự quan tâm tái khởi nghiệp từ việc nhắm bắt nguyên nhân thất bại doanh nghiệp cho đến việc nhận hỗ trợ và ưu đãi sau này để thực hiện dự án mới"


Oh Se Eun