Quận Jongno cung cấp dịch vụ tư vấn nhà ở sau giờ tan làm

12/07/2023 13:47Dịch sang:NguyenThiTrang
facebook twitter link Font big Font small print
Ảnh: Quận Jongno

Quận Jongno thành phố Seoul đang vận hành 'phòng tư vấn phúc lợi nhà ở sau giờ tan làm quận Jongno' đến ngày 12 vì người dân có thu nhập thấp, nhà 1 người khó khăn trong việc đến quận trong giờ làm việc.

Nhân viên tổ tư vấn phúc lợi nhà ở cung cấp dịch vụ tư vấn phù hợp với từng cá nhân vào thứ 4 tuần thứ 2 của tháng, từ 18h30 đến 20h.


Nội dung tư vấn bao gồm dịch vụ quản lí nhà ở một người (xử lý bất tiện cơ bản, sửa chữa nhà ở tiện lợi, chỉnh đốn, sắp xếp), dịch vụ hỗ trợ phí nhà ở khẩn cấp ( hỗ trợ một phần tiền cọc nhà, phí thuê nhà, tiền điện ga), cung cấp thông tin phí nhà ở (hỗ trợ tiền thuê nhà cho thanh thiếu niên, tiền trợ cấp nhà ở, cho vay có lãi).


Đặt lịch tư vấn thông qua số điện thoại tư vấn phúc lợi xã hội của quận, thư điện tử, đến trực tiếp,thời gian đến 13h cùng ngày xin tư vấn.


Quận trưởng quận Jongno- Jeong Moon Heon đã nói " để giảm bớt lo lắng của người dân đang gặp phải khó khăn trong vấn đề nhà ở và hướng dẫn tận tình chế độ liên quan, chúng tôi đã cùng với các cơ quan liên quan nghiên cứu và cung cấp dịch vụ lần này" " nếu người dân nào cần sự giúp đỡ thì ai cũng có thể đến phòng tư vấn phúc lợi nhà ở sau khi tan làm và nhận tư vấn".


Park Ah Ram